Klavye kestirmeleri

iPhoto’da birçok görevi hızlı bir şekilde tamamlamak için klavyenizi kullanabilirsiniz. Yaygın komutların kestirmelerini bulmak için menülere bakın (veya aşağıdaki klavye kestirmelerine bakın). Sol sütundaki bir eylemi tamamlamak için, sağ sütunda belirtilen tuşlara basın.

Eylem

Kestirme

İçe ve dışa aktarma

Fotoğrafları içe aktarma

Shift-Komut-I

Fotoğrafları dışa aktarma

Shift-Komut-E

Düzenleme

Fotoğraf arşivinin en üstüne gitme

Başa git

Fotoğraf arşivinin en altına gitme

Sona git

Yeni klasör yaratma

Option-Shift-Komut-N

Yeni (boş) bir albüm yaratma

Shift-Komut-N

Seçimden yeni albüm yaratma

Komut-N

Yeni Akıllı albüm yaratma

Option-Komut-N

Bir Etkinlik veya Yüzler grubu için anahtar fotoğrafı ayarlama (ana görüntüleme penceresinde)

İmleci grubun üzerinde tutun ve fotoğrafı seçmek için Boşluk çubuğuna basın

Bir Etkinlik veya Yüzler grubu için anahtar fotoğrafı ayarlama (ana görüntüleme penceresinde veya Etkinlikler ya da Yüzler görüntüsünde)

İstenilen fotoğrafı tıklarken Kontrol tuşunu basılı tutun ve sonra kestirme menüsünden Anahtar Fotoğraf Yap komutunu seçin

Seçilen etkinliği görüntüye kaydırma

G

Etkinliği bölme

S

Fotoğraflara ait küçük resimlerin boyutunu değiştirme

0, 2, 3, 1 (küçükten büyüğe)

Tek bir fotoğrafı görüntüleme alanını dolduracak şekilde büyütme

Fotoğrafın küçük resmini çift tıklayın veya Boşluk çubuğuna basın

Fotoğrafı küçük resim görüntüsüne küçültme

Büyütülmüş fotoğrafı çift tıklayın veya Boşluk çubuğuna basın

Önceki veya sonraki büyütülmüş fotoğrafa geçme

Sol Ok veya Sağ Ok tuşuna basın

Fotoğrafı düzenleme görüntüsünde açma

Return

Tam ekran görüntüsüne geçme veya tam ekran görüntüsünden çıkma

Kontrol-Komut-F

Başlıkları gösterme veya gizleme

Shift-Komut-T

Fotoğraflar görüntüsünde Etkinlik başlıklarını gösterme veya gizleme

Shift-Komut-F

Gizlenmiş fotoğrafları gösterme veya gizleme

Shift-Komut-H

Beğeni düzeylerini gösterme veya gizleme

Shift-Komut-R

Birden fazla fotoğraf için başlığı, tarihi veya yorumları ayarlama ("toplu değiştirme")

Shift-Komut-B

Fotoğraf bilgisini gösterme

Komut-I

Fotoğrafı döndürme

Komut-R

Fotoğrafı ters yönde döndürme

Option-Komut-R veya Döndür düğmesini tıklarken Option tuşuna basın

Fotoğrafı çoğaltma

Komut-D

Fotoğrafı kesme

Komut-X

Fotoğrafı kopyalama

Komut-C

Fotoğrafı yapıştırma

Komut-V

Fotoğrafı bayrakla işaretleme veya fotoğrafın bayrak işaretini silme

Komut-Nokta (.)

Fotoğrafı gizleme veya gizli bir fotoğrafı gösterme

Komut-L

Anahtar sözcükleri yönetme

Komut-K

Yayımlanan albümü silme

Komut-Sil

Fotoğrafı fotoğraf arşivinden Çöp Sepeti’ne taşıma veya albümden silme

Sil

Albümdeki bir fotoğrafı Çöp Sepeti’ne taşıma

Option-Komut-Sil

Çöp Sepeti’ni boşaltma

Shift-Komut-Sil

Fotoğrafları seçme ve seçimlerini kaldırma

Tek bir fotoğrafı seçme

Fotoğrafı tıklayın

Tüm fotoğrafları seçme

Komut-A

O anki seçimle yan yana olmayan bir fotoğraf arasındaki tüm fotoğrafları seçme

Shift tuşunu basılı tutun ve bitişik olmayan fotoğrafı tıklayın

Yan yana olmayan fotoğrafları seçme

İlk fotoğrafı seçin, sonra Komut tuşunu basılı tutun ve diğer fotoğrafları tıklayın

Birlikte bulunan birden fazla fotoğrafı seçme

Fotoğrafların dışını tıklayın ve onları bir seçim dikdörtgenine dahil etmek için sürükleyin

Seçilen fotoğraflar grubundaki belirli fotoğrafların seçimini kaldırma

Komut tuşunu basılı tutun ve seçimini kaldırmak istediğiniz fotoğrafları tıklayın

Tüm fotoğrafların seçimini kaldırma

Shift-Komut-A veya bir fotoğrafın dışına tıklayın

Fotoğraflara beğeni düzeyi atama

Fotoğrafın beğeni düzeyini silme

Komut-0

Fotoğrafa bir yıldız atama

Komut-1

Fotoğrafa iki yıldız atama

Komut-2

Fotoğrafa üç yıldız atama

Komut-3

Fotoğrafa dört yıldız atama

Komut-4

Fotoğrafa beş yıldız atama

Komut-5

Slayt sunuları

Slayt sunusunu durdurma

Esc tuşuna basın veya slayt sunusu denetimlerini göstermek üzere fareyi hareket ettirin ve sonra kapat düğmesini (X) tıklayın

Slayt sunusunu duraklatma veya oynatmayı sürdürme

Boşluk çubuğu

Slayt sunusunu elle ilerletme

Sağ Ok veya Sol Ok tuşuna basın

Düzenleme

Düzenleme görüntüsüne geçme

Komut-E

Kırpma aracını açma

C

Bir alanı seçerken kırpma aracındaki kısıtlama ayarını etkisizleştirme

Sürüklerken Shift tuşuna basın

Bir alanı seçerken kırpma aracındaki düşey ve yatay kısıtlama ayarları arasında geçiş yapma

Düşey kırpma için düşey olarak veya yatay kırpma için yatay olarak sürükleyin

Kırmızı gözü silme

R

Kırmızı göz imlecinin büyüklüğünü ayarlama

Azaltmak için Sol Köşeli Parantez ([) veya artırmak için Sağ Köşeli Parantez (]) tuşuna basın

Ayarlama penceresini açma

A

Efektler penceresini açma

E

Fotoğrafı düzleştirme

S

Fotoğrafa rötuş yapma

T

Rötuş fırçasının büyüklüğünü ayarlama

Azaltmak için Sol Köşeli Parantez ([) veya artırmak için Sağ Köşeli Parantez (]) tuşuna basın

Beyaz dengesini ayarlama

W

Ayarlama penceresinde Kurtarma sürgüsünü gösterme (yalnızca RAW biçimindeki fotoğraflar için)

Option (Pozlama sürgüsü Kurtarma sürgüsü olarak değişir)

Düzenlemeden öncesini ve sonrasını karşılaştırma

Shift

Sonraki fotoğrafa gitme

Sağ Ok

Önceki fotoğrafa gitme

Sol Ok

Fotoğrafın belirli bir alanını %100 büyütme

İmleci alana taşıyın ve sonra 1’e basın

Fotoğrafın belirli bir alanını %200 büyütme

İmleci alana taşıyın ve sonra 2’e basın

Fotoğrafın merkezini %100 büyütme

İmleci fotoğrafın dışına taşıyın ve sonra 1’e basın

Fotoğrafın merkezini %200 büyütme

İmleci fotoğrafın dışına taşıyın ve sonra 2’e basın

Küçültme

0 veya aksan işareti ( ` ) tuşu

Fotoğraf büyütülmüşken görüntüsünü ayarlama

Sürüklerken Boşluk çubuğuna basın

Düzenleme görüntüsüne dönme

Fotoğrafı çift tıklayın

Son eylemi geri alma

Komut-Z

Son eylemi yineleme

Shift-Komut-Z

Kitap, kart ve takvim projeleri

Dönen seçim kutusunu bir tema sağa döndürme

Sağ Ok

Dönen seçim kutusunu bir tema sola döndürme

Sol Ok

Dönen seçim kutusunu üç tema sağa döndürme

Yukarı Ok

Dönen seçim kutusunu üç tema sola döndürme

Aşağı Ok

İleriye doğru bir sayfa veya karşılıklı sayfa gitme

Sağ Ok

Geriye doğru bir sayfa veya karşılıklı sayfa gitme

Sol Ok

Seçili metni italik yapma

Komut-I

Seçili metnin altını çizme

Komut-U

Yazım denetimi

Shift-Komut-Noktalı Virgül (;)

Fotoğrafı sayfadan silme

Fotoğrafı seçin ve Sil tuşuna basın

Yerleştirilmemiş fotoğrafı projeden silme

Fotoğraf tarayıcıda yerleştirilmemiş fotoğrafı seçin ve Sil tuşuna basın

Fotoğraf tarayıcının veya sayfa görüntüleme alanının başına gitme

Başa git

Fotoğraf tarayıcının veya sayfa görüntüleme alanının sonuna gitme

Sona git

Kitap projesindeki bir sayfayı silme

Kitap sayfasını seçin ve Sil tuşuna basın

Yazdırma

Yazdırma

Komut-P

Genel

Tercihleri gösterme

Komut-Virgül (,)

iPhoto Yardım

Komut-Soru İşareti (?)

Pencereyi kapatma ve iPhoto’dan çıkma

Komut-W

Pencereyi simge durumuna küçültme

Komut-M

iPhoto’yu gizleme

Komut-H

iPhoto’dan çıkma

Komut-Q