Fotoğrafları etkinlikler arasında taşıma

Fotoğrafları bir etkinlikten diğerine sürükleyerek veya kesip yapıştırarak taşıyabilirsiniz. Bayrakla işaretlenmiş fotoğrafları da ait oldukları etkinliklerden farklı bir etkinliğe taşıyabilirsiniz.

Fotoğrafları sürükleyerek taşımak için:

 1. Kaynak listesinde Fotoğraflar’ı seçmek için tıklayın.

 2. iPhoto menüsünde, Görüntü > Etkinlik Başlıkları komutunu seçin.

 3. Kaynak listesinde Etkinlikler’i seçmek için tıklayın.

 4. İki etkinlik seçin: içindeki fotoğrafları taşımak istediğiniz etkinlik ve fotoğrafların taşınacağı etkinlik.

  Tip: Yan yana iki etkinliği dahil etmek için imlecinizi sürükleyin. Yan yana olmayan iki etkinliği seçmek için, ilk etkinliği tıklayarak seçin, sonra ikinci etkinliği tıklarken Komut tuşunu basılı tutun.

 5. Etkinliklerden birini çift tıklayın.

  Her iki etkinlik de açılır. Etkinliklerin içinde bulunan fotoğraflar Etkinlik başlıklarının altındaki pencerede görünür.

 6. Taşımak istediğiniz fotoğrafları seçin ve onları eklenmesini istediğiniz etkinliğe sürükleyin.

Fotoğrafları kesip yapıştırarak taşımak için:

 1. Taşımak istediğiniz fotoğrafları seçin.

  Tip: Yan yana olmayan birden fazla fotoğrafı seçmek için, her bir fotoğrafı tıklarken Komut tuşunu basılı tutun.

 2. Düzen > Kes komutunu seçin (veya Komut-X tuşlarına basın). (Tam ekran görüntüsündeyseniz, menü çubuğunun görünmesi için imlecinizi ekranın en üstüne taşıyın.)

 3. Fotoğrafları taşımak istediğiniz etkinliği seçin ve Düzen > Yapıştır komutunu seçin (veya Komut-V tuşlarına basın).

Bayrak işaretli fotoğrafları taşımak için:

 1. Bayrak işaretli fotoğraflarınızın eklenmesini istediğiniz etkinliği seçin. (Fotoğrafları bayrakla işaretleme hakkında daha fazla bilgi için, şu konuya bakın: Fotoğrafları bayrakla işaretleme.

 2. Etkinlikler > Bayrakla İşaretlenmiş Fotoğrafları Seçilen Etkinliğe Ekle komutunu seçin. (Tam ekran görüntüsündeyseniz, menü çubuğunun görünmesi için imlecinizi ekranın en üstüne taşıyın.)

  Bayrak işaretli fotoğraflar o anki etkinlikten seçtiğiniz etkinliğe taşınır.