Etkinlikleri ve fotoğrafları sıralama

iPhoto, etkinliklerinizi veya fotoğraflarınızı çekildikleri sırada eskiden yeniye doğru görüntüler. Fotoğraf arşivindeki veya bir albümdeki etkinlikleri ya da fotoğrafları sıralayarak yeniden düzenleyebilirsiniz.

Opmerking: Aynı anda yalnızca bir ölçüte göre sıralayabilirsiniz. Örneğin bir albümdeki tüm fotoğrafları tarihe göre sıralayabilir ve daha sonra onları başlığa göre yeniden sıralayabilirsiniz ama fotoğrafları tarihe ve sonra tarih içinde başlığa göre sıralayamazsınız.

Etkinlikleri sıralamak için

 1. Kaynak listesinde Etkinlikler’i seçmek için tıklayın ve daha sonra Görüntü > Etkinlikleri Sırala komutunu seçin. (Tam ekran görüntüsündeyseniz, menü çubuğunun görünmesi için imlecinizi ekranın en üstüne taşıyın.)

 2. Alt menüden bir seçenek seçin:

  • Tarihe Göre: Etkinlikleri veya fotoğrafları çekildikleri tarihe göre eskiden yeniye doğru düzenler. Sırayı tersine çevirmek için Görüntü’yü seçin, Fotoğrafları Sırala veya Etkinlikleri Sırala komutunu seçin ve daha sonra Azalan’ı seçin.

  • Başlığa Göre: Etkinlikleri veya fotoğrafları başlıklarına göre alfabetik olarak düzenler.

  • Elle: Etkinlikleri veya fotoğrafları istediğiniz sıraya sürüklemenizi sağlar (Akıllı Albüm’deki fotoğraflar dışında).

Fotoğrafları etkinliklerin içinde sıralamak için (etkinliklerin kendisini sıralamadan)

 1. Kaynak listesinde Fotoğraflar’ı seçmek için tıklayın, Görüntü > Etkinlik Başlıkları’nı seçin ve daha sonra Görüntü > Fotoğrafları Sırala komutunu seçin. (Tam ekran görüntüsündeyseniz, menü çubuğunun görünmesi için imlecinizi ekranın en üstüne taşıyın.)

 2. Alt menüden bir seçenek seçin:

  • Tarihe Göre: Etkinlikleri veya fotoğrafları çekildikleri tarihe göre eskiden yeniye doğru düzenler. Sırayı tersine çevirmek için Görüntü’yü seçin, Fotoğrafları Sırala veya Etkinlikleri Sırala komutunu seçin ve daha sonra Azalan’ı seçin.

  • Anahtar Sözcüğe Göre: Fotoğrafları anahtar sözcüklerine göre alfabetik olarak düzenler.

  • Başlığa Göre: Etkinlikleri veya fotoğrafları başlıklarına göre alfabetik olarak düzenler.

  • Beğeni Düzeyine Göre: Fotoğrafları en düşük beğeni düzeyinden en yüksek beğeni düzeyine göre düzenler. Sırayı tersine çevirmek için, Görüntü > Fotoğrafları Sırala > Azalan komutunu seçin.

Fotoğrafları sıralamak için (Etkinlik gruplamaları dikkate alınmadan)

 1. Kaynak listesinde Fotoğraflar’ı seçmek için tıklayın, Görüntü’yi seçin ve Etkinlik Başlıkları’nın seçili olmadığından emin olun ve daha sonra Görüntü > Fotoğrafları Sırala komutunu seçin. (Tam ekran görüntüsündeyseniz, menü çubuğunun görünmesi için imlecinizi ekranın en üstüne taşıyın.)

 2. Alt menüden bir seçenek seçin:

  • Tarihe Göre: Etkinlikleri veya fotoğrafları çekildikleri tarihe göre eskiden yeniye doğru düzenler. Sırayı tersine çevirmek için Görüntü’yü seçin, Fotoğrafları Sırala veya Etkinlikleri Sırala komutunu seçin ve daha sonra Azalan’ı seçin.

  • Anahtar Sözcüğe Göre: Fotoğrafları anahtar sözcüklerine göre alfabetik olarak düzenler.

  • Başlığa Göre: Etkinlikleri veya fotoğrafları başlıklarına göre alfabetik olarak düzenler.

  • Beğeni Düzeyine Göre: Fotoğrafları en düşük beğeni düzeyinden en yüksek beğeni düzeyine göre düzenler. Sırayı tersine çevirmek için, Görüntü > Fotoğrafları Sırala > Azalan komutunu seçin.

Etkinliklerinizi veya fotoğraflarınızı yukarıdaki seçeneklerden birine göre sıralayabilir ve sonra o Etkinlikler'i veya fotoğrafları elle sıralamaya devam edebilirsiniz. Bu şekilde etkinlikleri veya fotoğrafları örneğin tarihe göre sıralayabilir ve daha sonra sıralanmış etkinlikleri veya fotoğrafları tercih ettiğiniz sıraya sürükleyebilirsiniz. Fotoğraflar görüntüsünde fotoğrafları elle sıralayamazsınız.