iPad’deki fotoğrafları içe aktarma

iPad 2'de; aygıttaki kamera ile çektiğiniz, bilgisayarınızla eşzamanlayarak aktardığınız, iPhone'dan veya sayısal fotoğraf makinesinden aktardığınız ya da bir e-posta iletisinden veya web sayfasından kaydettiğiniz fotoğrafları tutan bir Film Rulosu vardır. Apple kamera bağlantı kitini kullanarak iPad 2'ye aktardığınız fotoğraflar, Fotoğraflar uygulamasında etkinlikler olarak görünür.

iPad’inizde (1. nesil) bilgisayarınızdan eşzamanlayarak aktardığınız, iPhone'dan veya sayısal fotoğraf makinesinden aktardığınız ya da bir e-posta iletisinden veya web sayfasından kaydettiğiniz fotoğrafları tutan bir Kaydedilenler albümü vardır.

iPad’inizi bilgisayarınıza bağladıktan sonra, iPad'inizdeki bir veya daha fazla fotoğrafı iPhoto’ya aktarabilirsiniz.

Opmerking: iPad'inizde Fotoğraf Yayını'nı açtıysanız ve iPhoto tercihlerinin Fotoğraf Yayını bölümünde Otomatik Olarak İçe Aktar seçiliyse, iPad'inizdeki fotoğraflar zaten iPhoto'ya aktarılmış olabilir.

Fotoğrafları iPad’den içe aktarmak için:

 1. iPad’inizi, birlikte gelen Dock bağlayıcısı - USB kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın.

  iPhoto zaten açık değilse, sizin için açılır (iPhoto’da bu tercihi değiştirmediyseniz veya iPad’iniz kilitli değilse).

  iPad’iniz bağlandıktan ve açıldıktan sonra, iPhoto içe aktarma görüntüsünde açılır ve iPad’iniz Kaynak listesinde görünür.

  iPad bağlıyken içe aktarma görüntüsünün resmi

  iPhoto, zaten aktarmış olduğunuz fotoğrafları yeni fotoğraflardan ayrı bir alanda görüntüler.

  iPad'inizdeki tüm fotoğrafları zaten içe aktardıysanız bir ileti görünür. Fotoğrafları iPad'inizden silmek için Fotoğrafları Sil düğmesini tıklayın.

 2. Saptanmış olarak iPhoto, içe aktarma sürecinde fotoğrafları ayrı etkinliklere böler.

  İsteğe bağlı olarak Etkinlik Adı alanına bir açıklama girebilirsiniz.

  iPhoto’nun etkinlikleri otomatik olarak yaratmasını istemiyorsanız, Etkinlikleri Böl onay kutusunun seçimini kaldırın.

  Fotoğraflarınızı etkinlikler halinde sıralamak için kullanılan zaman dilimini değiştirmek istiyorsanız, bunu iPhoto tercihlerinde değiştirebilirsiniz.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • iPhoto penceresinde gösterilen tüm yeni fotoğrafları içe aktarmak için fotoğraf sayısını görüntüleyen İçe Aktar düğmesini tıklayın.

  • Seçilen fotoğrafları içe aktarmak için, fotoğrafların küçük resimlerine tıklarken Komut tuşuna basın veya bir fotoğraf grubu seçmek için sürükleyin ve sonra Seçilenleri İçe Aktar’ı tıklayın.

 4. İçe aktarma sırasında herhangi bir anda fotoğraf aktarımından vazgeçmek için, İçe Aktarmayı Durdur’u tıklayın. Sonra, görünen sorgu kutusunda fotoğrafları içe aktarmayı sürdürmeyi, içe aktarılan fotoğrafları tutup kalan fotoğrafların içe aktarılmasını durdurmayı veya içe aktarılan fotoğrafları silmeyi seçin.

 5. İçe aktarma işlemi bittikten sonra, aygıt simgesini iPhoto Çöp Sepeti’ne sürükleyin ve sonra Dock bağlayıcısı - USB kablosunu çıkararak iPad’inizin bilgisayarınızla bağlantısını kesin.

  Belangrijk: iPad’inizin bağlantısını kesmeden önce tüm fotoğraflar iPhoto’ya aktarılıncaya (veya İçe Aktarmayı Durdur’u tıklayıncaya) dek bekleyin.