Kartın adını değiştirme

Bir kart yarattığınızda iPhoto, karttaki fotoğraflarla ilişkili bilgileri (albüm veya etkinlik adı gibi) temel alarak kartı otomatik olarak adlandırır. Bir kartın adını kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

Kartın adını değiştirmek için:

  1. Kart projesini açın.

  2. Aşağıdakilerden birini yapın:

    • Pencerenin üst kısmında kartın adını seçin ve yeni bir ad yazın.

    • Kaynak listesinde kartı çift tıklayın ve yeni bir ad yazın.