Fotoğraf kitabının adını değiştirme

Bir kitap projesi yarattığınızda iPhoto, kitaptaki fotoğraflarla ilişkili bilgileri (albüm veya etkinlik adı gibi) temel alarak projeyi otomatik olarak adlandırır. Bir kitabın adını kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

Kitap projesinin adı ile başlık sayfasındaki metnin farklı şeyler olduğunu unutmayın. Kitap projesinin adı, Tüm Sayfalar görüntüsünün üst kısmında ve Kaynak listesinde görüntülenir ve iPhoto'da projeyi tanımlar. Kitabın başlığı, kitabın ön kapağında görüntülenen metin alanında bulunur.

Kitap projesinin adını değiştirmek için:

  1. Kitap projesini açın.

    Kitabın sayfaları, Tüm Sayfalar görüntüsünde gösterilir.

  2. Aşağıdakilerden birini yapın:

    • Pencerenin üst kısmında kitabın adını seçin ve yeni bir ad yazın.

    • Kaynak listesinde kitap adını çift tıklayın ve yeni bir ad yazın.