Úpravy – přehled

Pokud fotografie není dokonalá, iPhoto ji dokáže opravit. Můžete například ořezáním fotografie odstranit nežádoucí části, změnit odstín barvy nebo odstranit vadu. iPhoto lze také použít k přidání zajímavých efektů, jako například sépiových odstínů. Můžete se vždy vrátit k původní fotografii, takže se nemusíte bát experimentovat.

Chcete-li upravit fotografii, je třeba ji otevřít v zobrazení pro úpravy, a tím zpřístupnit editační nástroje:

Snímek panelu Rychlé opravy

Otevření fotografie v zobrazení pro úpravy:

  • Vyberte fotografii a klikněte na panelu nástrojů na tlačítko Úpravy.

    Obrázek tlačítka Úpravy na panelu nástrojů

Zvětšení nebo zmenšení při úpravě fotografie:

Po otevření fotografie v zobrazení pro úpravy proveďte jakoukoli z následujících akcí:

  • Chcete zvětšit fotografii směrem na střed, posuňte ukazatel mimo fotografii a potom stiskněte klávesu 1 (zvětšení na 100 procent) nebo 2 (200 procent).

  • Chcete-li zvětšit určitou část fotografie, posuňte ukazatel na místo, na které se chcete podívat, potom stiskněte klávesu 1 (zvětšení na 100 procent) nebo 2 (200 procent).

  • Chcete-li zvětšení zrušit, stiskněte klávesu 0.

  • Pro rychlé přepínání mezi dvěma různými úrovněmi přiblížení použijte funkci inteligentního zvětšení na trackpadu Multi-Touch nebo myši Magic Mouse.

Při zvětšení fotografie se otevře malý navigátor. Tažením okénka v navigátoru zobrazíte různé části zvětšeného snímku.

Když budete upravovat fotografii, všechny provedené změny se projeví všude, kde je fotografie použita (pokud jste ji například přidali do projektu přání). Chcete-li upravit jen jednu verzi fotografie a ostatní verze ponechat beze změny, před úpravami fotografii duplikujte a změny proveďte na kopii. (Některé změny fotografií můžete provést, když je tisknete, a některé změny můžete provést na fotografiích v projektech, jako jsou například knihy, přání a kalendáře, a to bez ovlivnění fotografií v knihovně.)

Tip:  Chcete-li rychle během upravování porovnat verze fotografií před úpravou a po ní, stiskněte klávesu Shift.

Úpravy v iPhotu jsou nedestruktivní, takže fotografii můžete vždy vrátit do původního neupraveného stavu.

Pořídíte-li fotografie pomocí iPadu, iPhonu nebo iPod touch se systémem iOS 5 a poté je upravíte v aplikaci Fotografie, zůstanou úpravy zachovány i po importování fotografií do iPhota. Budete-li chtít, můžete úpravy v iPhotu odvolat.