Porovnání dvou a více fotografií

Pokud máte dvě podobné fotografie, můžete je porovnat vedle sebe a určit, která se vám líbí více. Při úpravě fotografie můžete porovnat upravenou verzi s původní a určit, zda provedené změny zachovat.

Porovnání dvou a více fotografií:

  1. Vyberte dvě a více fotografií, které chcete zobrazit nebo upravit.

  2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Úpravy.

Porovnání verzí fotografie před úpravami a po nich:

  • Po provedení změn fotografie (a stále v zobrazení pro úpravy) stiskněte klávesu Shift. Fotografie se zobrazí ve verzi před úpravou. Po uvolnění klávesy Shift se znovu zobrazí upravená fotografie.