Retušování fotografie

Z fotografie můžete odstranit různé malé vady a nedostatky.

Důležité:  Úprava fotografie změní její vzhled v knihovně fotografií a každém albu, prezentaci a projektu (například knihy, přání a kalendáře), ve kterém je použita. Chcete-li upravit fotografii, aniž by se změnila všude, kde se nachází, duplikujte fotografii a upravte kopii.

Retušování fotografie:

 1. Otevřete fotografii v zobrazení pro úpravy.

 2. Pokud není vybrána záložka Rychlé opravy (v horní části panelu Úpravy), klikněte na ni.

 3. Klikněte na tlačítko Retušovat.

 4. Přetažením jezdce Velikost vyberte velikost štětce.

  Velikost štětce můžete také změnit stisknutím kláves levá hranatá závorka ( [ ) a pravá hranatá závorka ( ] ).

 5. Umístěte štětec na místo, které chcete vyretušovat, a potom klikněte na ně nebo přes něj přejeďte.

  Pokud je místo malé, zkuste na ně kliknout vícekrát. Pokud se retuš nepodaří nebo je místo větší, přejetím v krátkých tazích je smíchejte s okolními barvami.

  Tip:  Pokud se požadované výsledky nedostaví, můžete „vzít“ pixely z jiné části fotografie a aplikovat je na vadné místo. Stiskněte klávesu Alt a současně klikněte na oblast s požadovanou texturou. Potom proveďte krok 5.

 6. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Změny uložte kliknutím na Hotovo.

  • Chcete-li zrušit pouze změnu provedenou nástrojem Retušovat, klikněte na Odvolat akci.

  • Chcete-li zrušit všechny změny provedené během této relace úprav (na jakémkoli panelu Úpravy), klikněte na „Obnovit naposledy uložené“.