Otočení nebo vyrovnání fotografie

Pokud otočíte fotoaparát o 90 stupňů a pořídíte fotografii, iPhoto takovou fotografii obvykle otočí během importu správnou stranou nahoru. Fotografie můžete také otočit ručně, pokud chcete použít jinou orientaci.

Pokud se fotografie zdá být nakřivo, můžete ji vyrovnat otočením o 10 stupňů v každém směru.

Snímek obrazovky s fotografií, kterou je třeba otočit o 90 stupňů, a fotografie, kterou je třeba vyrovnat

Důležité:  Úprava fotografie mění vše, kde je použita. Pokud jste například přidali neupravenou fotografii na přání, provedené úpravy se automaticky projeví na přání s touto fotografií. Chcete-li upravit fotografii, aniž by se změnila všude, kde se používá, duplikujte fotografii a upravte kopii.

Otočení fotografie o 90 stupňů:

 1. Otevřete fotografii v zobrazení pro úpravy.

 2. Pokud není vybrána záložka Rychlé opravy (v horní části panelu Úpravy), klikněte na ni.

 3. Klikněte na tlačítko Otočit.

  Je možné, že pro získání požadované orientace bude třeba kliknout na tlačítko Otočit vícekrát.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li zobrazení pro úpravy ukončit bez uložení změn, stiskněte klávesu Esc.

  • Chcete-li zrušit všechny změny provedené během této relace úprav (na jakémkoli panelu Úpravy), klikněte na „Obnovit naposledy uložené“.

   Poznámka:   Pokud jste provedli jen jednu úpravu, tlačítko bude mít název „Obnovit původní“.

Také můžete vybrat Fotografie > Otočit.

Změna směru otáčení:

 • Chcete-li dočasně změnit směr otáčení, stiskněte klávesu Alt a současně klikněte na tlačítko Otočit.

 • Chcete-li změnit výchozí směr, vyberte iPhoto > Předvolby, klikněte na Obecné a potom vyberte jednu z voleb otáčení.

  Pokud jste provedli jen jednu úpravu, tlačítko bude mít název „Obnovit původní“.