Ořezávání fotografií

Ořezáním fotografie můžete zachovat jen požadovanou část a odstranit zbytek.

Důležité:  Ořezáním fotografie se změní její vzhled v knihovně fotografií a každém albu, prezentaci a projektu (knihy, pohlednice a kalendáře). Chcete-li upravit fotografii, aniž by se změnila všude, kde se nachází, duplikujte fotografii a upravte kopii.

Ořezání fotografie:

 1. Vyberte fotografii a klikněte na tlačítko Úpravy.

 2. Pokud není vybrána záložka Rychlé opravy (v horní části panelu Úpravy), klikněte na ni.

 3. Klikněte na tlačítko Oříznout.

  Obrázek ořezávané fotografie

 4. Přetažením výběrového okna označte oblast, kterou chcete zachovat.

 5. Chcete-li ořez provést na určité rozměry, zaškrtněte políčko Omezení výběru a potom vyberte v místní nabídce velikost.

  • Pokud chcete fotografii použít v knize fotografií, vyberte 4 x 3 (kniha).

  • Pokud hodláte fotografii použít jako obrázek na plochu, vyberte volbu Zobrazit, která fotografii přizpůsobí obrazovce počítače.

  • Chcete-li fotografii oříznout podle vlastních rozměrů, v místní nabídce vyberte Vlastní a zadejte rozměry.

  Chcete-li začít znovu, klikněte na Obnovit.

  Poznámka:  V místní nabídce Omezení výběru jsou první dva rozměry v pixelech, zbytek jsou poměry šířky k délce.

 6. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Změny uložte kliknutím na Hotovo.

  • Chcete-li zobrazení ořezu ukončit bez uložení změn, stiskněte klávesu Esc.

  • Chcete-li zrušit všechny změny provedené během této relace úprav (na jakémkoli panelu Úpravy), klikněte na „Obnovit naposledy uložené“.

   Poznámka:   Pokud jste provedli jen jednu úpravu, tlačítko bude mít název „Obnovit původní“.