Odstranění efektu červených očí

Pořízení fotografie s bleskem může u lidí způsobit efekt červených očí. iPhoto dokáže výrazně zredukovat nebo zcela odstranit efekt červených očí.

Poznámka:  Zornice fotografovaných zvířat jsou spíše zelené nebo žluté, takže nástroj pro odstranění efektu červených očí na ně nefunguje.

Omezení efektu červených očí:

 1. Vyberte fotografii a klikněte na tlačítko Úpravy.

 2. Pokud není vybrána záložka Rychlé opravy (v horní části panelu Úpravy), klikněte na ni.

 3. Klikněte na Opravit červené oko.

  Pokud iPhoto zjistí na fotografii tváře, odstraní červené oko automaticky. Jestliže efekt červených očí zmizí, přejděte ke kroku 6.

 4. Pokud červené oko nezmizí, posuňte jezdec Velikost tak, aby měl kruh stejnou velikost jako červená oblast oka.

  Velikost můžete jemně nastavit stisknutím kláves levá hranatá závorka ( [ ) a pravá hranatá závorka ( ] ).

 5. Umístěte kruh na červenou zornici a klikněte. Zopakujte tento krok pro všechny další červené zornice na fotografii.

  Obrázek nástroje pro odstranění červených očí umístěný na červené zornici

  Tip:  Při nejmenší velikosti se kruh změní na kříž. Pokud umístíte kříž na zornici, iPhoto zjistí červenou oblast, která by měla zmizet na jedno kliknutí.

 6. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Změny uložte kliknutím na Hotovo.

  • Chcete-li zobrazení červeného oka ukončit bez uložení změn, stiskněte klávesu Esc.

  • Chcete-li zrušit všechny změny provedené během této relace úprav (na jakémkoli panelu Úpravy), klikněte na „Obnovit naposledy uložené“.

   Poznámka:   Pokud jste provedli jen jednu úpravu, tlačítko bude mít název „Obnovit původní“.