Úprava fotografií pomocí jiné aplikace

iPhoto umožňuje provádět řadu úprav, jako například otáčení a ořez, převod barevné fotografie na černobílou, úpravu expozice a kontrastu a omezení efektu červených očí. Pokud chcete na fotografii provést další změny, můžete ji otevřít v jiném editoru fotografií, jako je například Adobe Photoshop.

Úprava fotografií v jiné aplikaci:

  1. Vyberte iPhoto > Předvolby, klikněte na Ostatní a v místní nabídce „Upravit fotografii“ vyberte „V aplikaci“.

  2. V dialogu Otevřít vyberte aplikaci, kterou chcete použít k úpravě fotografií, a potom klikněte na Otevřít.

  3. V iPhotu vyberte fotografii a klikněte na tlačítko Úpravy.

    Fotografie se otevře ve vybrané aplikaci.

  4. Fotografii upravte a uložte ji. Neměňte název souboru ani jeho formát.

    Provedené změny zůstanou při příštím otevřením fotografie v iPhotu zachovány.

Důležité:  Nedestruktivní úpravy nejsou aplikovány na fotografie v knihovně iPhoto, které upravujete v jiné aplikaci. Je však možné kdykoli obnovit původní verzi fotografie, která byla importována do iPhota.

Fotografie ve formátu RAW: Podle výchozího nastavení platí, že pokud upravíte fotografii formátu RAW v jiné aplikaci, iPhoto otevře kopii této fotografie ve formátu JPEG. Chcete-li místo toho otevřít původní soubor RAW, vyberte iPhoto > Předvolby, klikněte na Ostatní a potom vyberte „Při použití externího editoru použít RAW“. Po skončení úprav je třeba upravenou verzi uložit do počítače a znovu ji importovat do iPhota.

Poznámka:  Používáte-li systém Mac OS X Lion v10.7 (nebo novější) a chcete-li upravit fotografie v Náhledu, po zobrazení upozornění v Náhledu klikněte na Odemknout. Další informace viz Podpora společnosti Apple.