Úprava fotografií ve formátu RAW

Soubor RAW obsahuje kompletní sadu dat získaných snímačem fotoaparátu. Pokud fotoaparát nabízí nastavení RAW, můžete pořizovat vysoce kvalitní fotografie obsahující každý bit fotografické informace. iPhoto importuje fotografie formátu RAW stejným způsobem jako fotografie jiných formátů, uspořádá je vedle ostatních snímků a umožní jejich úpravu pomocí editovacích nástrojů pro fotografie RAW.

Když upravíte fotografii ve formátu RAW, iPhoto ji uloží do souboru JPEG (výchozí nastavení) nebo TIFF (pokud tuto volbu vyberete v pokročilých předvolbách). Původní soubor RAW zůstane nezměněn. Neupravené soubory RAW můžete také odeslat do externího editoru.

Některé aplikace nepodporují přímý import souborů RAW a ze souboru RAW nemůžete tisknout přímo.

Chcete-li zjistit, zda je fotografie ve formátu RAW, hledejte popisek RAW v horní části panelu Informace (vyberte fotografii a klikněte na tlačítko Informace).

Poznámka:  Pokud máte fotografie formátu RAW, které byly původně importovány do iPhota 6 a starší verze, můžete využít vylepšené podpory (čistější detaily, přesnější barvy a vylepšená světla) dostupné v iPhotu 09 a novější verzi. Vyberte jednu či více fotografií ve formátu RAW a potom vyberte Fotografie > Znovu zpracovat RAW. Tímto se přepíší všechny předchozí úpravy.

Změna voleb pro fotografie formátu RAW:

Vyberte iPhoto > Předvolby, klikněte na Ostatní. Potom vyberte jednu nebo obě následující volby v oddílu Fotografie RAW:

 • Při použití externího editoru použít RAW: Pokud se rozhodnete spustit jinou aplikaci po kliknutí na tlačítko Úpravy (zvolením aplikace v místní nabídce Upravit fotografii), po zvolení této volby se otevře fotografie ve verzi RAW namísto kopie JPEG nebo TIFF, kterou aplikace iPhoto vytvořila při importu fotografie.

  Pokud hodláte pracovat se soubory RAW ve větší míře a chcete používat pokročilejší editovací nástroje, Apple doporučuje přejít na Aperture.

 • Uložit upravené soubory jako 16bitový TIFF: Tato volba uloží upravené soubory RAW jako soubory TIFF (bezztrátové), ne jako soubory JPEG.

Zobrazení více detailů ve světlých částech fotografie RAW:

Mnoho souborů snímků RAW obsahuje další informace o světlých částech, které se ve výchozím nastavení nezobrazují. Tyto detaily můžete zobrazit pomocí jezdce Zotavení.

Různé fotoaparáty mají různé snímače digitálního obrazu, takže úroveň zotavení (obnovení kresby) se také může lišit. V některých případech můžete získat velké množství detailů ve velmi jasných částech, ve kterých nejsou detaily vidět. V jiných případech obnovíte kresbu jen v malé míře.

 1. Otevřete fotografii v zobrazení pro úpravy.

 2. Klikněte na tab Upravit (v horní části panelu Úpravy).

 3. Stisknutím klávesy Alt zobrazte jezdec Zotavení namísto jezdce Expozice.

  Toto nemá vliv na žádné úpravy expozice, které chcete provést nebo jste již provedli.

 4. Přidržte klávesu Alt a přetažením jezdce Zotavení zobrazte na snímku další detaily.

  Změny se ukládají automaticky, můžete je však zrušit kliknutím na Odvolat akci nebo „Obnovit naposledy uložené“.

Chcete-li zobrazit seznam digitálních fotoaparátů s podporou formátu RAW, které jsou kompatibilní s iPhotem, navštivte tyto webové stránky Aperture (s iPhotem je kompatibilní každý fotoaparát kompatibilní s Aperture, což je pokročilý program pro editaci a správu fotografií od Applu):

Kompatibilní fotoaparáty s podporou formátu RAW