Vytvoření vlastní tiskové úlohy

Pomocí fotografií můžete vytvářet vlastní tiskové úlohy. Následují možnosti, které máte k dispozici:

 • Vytvářejte fotografie uvnitř barevných okrajů, pasparty nebo pasparty s textem.

 • Tiskněte vlastní listy s kontaktními snímky a mějte mnoho fotografií na jedné stránce.

 • Vytvářejte dočasně upravené fotografie s použitím efektu sépie nebo černobílé, které nemají vliv na ostatní verze fotografie.

Po vytvoření je vlastní tisková úloha uložena v kategorii Tisk v seznamu zdrojů, kde zůstane až do vytvoření další vlastní tiskové úlohy.

Dvě úlohy popsané v této části obsahují informace o základním postupu vytvoření vlastní tiskové úlohy. Tiskovou úlohu můžete dále přizpůsobit přidáním nebo odebráním fotografií, změnou pořadí stránek tiskové úlohy nebo úpravou fotografií či textu na stránkách.

Vytvoření vlastní tiskové úlohy:

 1. Vyberte jednu nebo více fotografií z knihovny iPhoto.

 2. Vyberte volbu Soubor > Tisknout.

 3. Klikněte na tlačítko Vlastní.

  Zobrazí se okno pro přizpůsobený tisk.

  Při práci můžete kliknutím na tlačítko Stránka v horní části okna a výběrem požadované stránky zkontrolovat uspořádání stránky tiskové úlohy, nebo kliknutím na tlačítko Fotografie (pod tlačítkem Stránka) a výběrem požadované fotografie zkontrolovat jednotlivé fotografie.

  Obrázek okna pro přizpůsobený tisk s tlačítkem Stránka

Vytvoření tiskové úlohy v okně pro přizpůsobený tisk

 1. Klikněte na tlačítko Témata ve spodní části okna a z místní nabídky vyberte požadované téma.

 2. Klikněte na tlačítko Uspořádání a v místní nabídce vyberte požadované uspořádání.

  Uspořádání se může lišit v závislosti na vybraném tématu. Pokud jste např. vybrali téma s okrajem nebo paspartou, vyberte počet fotografií, který chcete zobrazit a vyberte uspořádání.

  Vyberete-li volbu List s kontaktními snímky, přetažením jezdce Sloupce ve spodní části okna můžete určit počet sloupců na listě.

 3. Klikněte na tlačítko Pozadí a z místní nabídky vyberte pozadí.

  Různá témata nabízejí různé volby pozadí.

  Tip:  Opakováním tohoto postupu získáte představu o dostupných tématech, uspořádání a pozadí.

  Tiskovou úlohu můžete dále přizpůsobit pomocí jedné nebo více úloh v následujících částech.