Úprava fotografií a textu ve vlastní tiskové úloze

Fotografie a texty použité ve vlastní tiskové úloze můžete snadno upravovat.

Úprava fotografie ve vlastní tiskové úloze:

 • Pokud chcete fotografii přiblížit, označte ji a pomocí jezdce a nástroje ruky v oblasti nad fotografií fotografii přibližte a upravte její polohu.

  Pokud chcete fotografii vyplnit do velikosti rámečku, podržte klávesu Ctrl, klikněte na fotografii a z místní nabídky vyberte volbu „Přizpůsobit fotografii velikosti rámečku“.

 • Fotografii také můžete dočasně upravit pro potřeby tiskové úlohy (např. přidat efekt nebo změnit celkový kontrast) jejím označením a kliknutím na tlačítko Upravit. K úpravě fotografie můžete použít libovolný z nástrojů v okně Úpravy.

 • Fotografii můžete také upravit pomocí nástrojů iPhota pro úpravy.

  Důležité:  Veškeré změny fotografie provedené pomocí nástrojů iPhota pro úpravy se uplatní u všech fotografií včetně fotografií v knihovně iPhoto a ostatních projektů, kde byla daná fotografie použita.

  Dvakrát klikněte na fotografii, kterou chcete upravit pomocí nástrojů iPhota pro úpravy. Fotografie se zobrazí v zobrazení úprav. Upravte fotografii pomocí nástrojů pro úpravy.

Úprava textu ve vlastní tiskové úloze:

 • Kliknutím na text jej vyberte a zadejte text nový.

Formátování písma použitého ve vlastní tiskové úloze:

Text na všech stránkách vlastní tiskové úlohy využívá stejné nastavení písma. Formát textu můžete nastavit na panelu Nastavení v okně pro přizpůsobený tisk.

 1. Klikněte na tlačítko Nastavení.

 2. Pomocí voleb písma názvu na panelu Nastavení můžete upravit formátování textu.

 3. Po dokončení úprav voleb písma klikněte na tlačítko OK.

  Vybrané volby písma se použijí u všech stejných textů ve vlastní tiskové úloze.