Přidání nebo odstranění fotografií ve vlastní tiskové úloze

Do vlastní tiskové úlohy můžete snadno přidávat fotografie a opět je odstraňovat.

Přidání fotografií do vlastní tiskové úlohy:

  1. Přejděte do hlavního okna iPhota a z jeho knihovny vyberte jednu nebo více fotografií.

  2. Přetáhněte fotografie na položku Tisk v kategorii Poslední na seznamu zdrojů.

    Fotografie se zobrazí v prohlížeči fotografií v okně s přizpůsobeným tiskem.

Odstranění fotografií z vlastní tiskové úlohy:

  1. Klikněte na tlačítko Fotografie (pod tlačítkem Stránka) v horní části okna s přizpůsobeným tiskem.

  2. V prohlížeči fotografií vyberte požadovanou fotografii.

  3. Vyberte volbu Smazat.

    Fotografie bude z vlastní tiskové úlohy odstraněna.