Změna uspořádání přání

Dostupnost uspořádání a barev pozadí u přání vychází z vybraného tématu přání. Některá témata přání obsahují mnoho uspořádání, jiná témata pouze několik. Pokud není požadované uspořádání k dispozici, můžete se pokusit změnit téma přání.

Změna uspořádání přání:

 1. Otevřete projekt přání.

 2. Označte stránku přání.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Jestliže vytváříte složené nebo ploché přání, klikněte na tlačítko s uspořádáním umístěné nad stránkou a vyberte nové uspořádání stránky.

   Obrázek tlačítek s uspořádáním a pozadím, která se zobrazí po označení stránky přání.

  • Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Uspořádání a na panelu Uspořádání vyberte požadované uspořádání.

   Obrázek nástrojů pro uspořádání stránky na panelu Návrh

   U některých témat můžete zvolit orientaci. Pokud tak učiníte, na panelu Uspořádání se zobrazí odpovídající uspořádání stránky.