Změna tématu přání

iPhoto vytvořenému přání automaticky přiřadí uspořádání a umístí fotografie na jeho přední a vnitřní stránku. Použité téma přání stanoví, která uspořádání budou k dispozici.

Téma přání můžete kdykoli změnit.

Změna tématu přání:

  1. Otevřete projekt přání.

  2. Klikněte na tlačítko Změnit téma v pravém horním rohu okna iPhota.

    Obsah okna se změní a zobrazí se otáčející se nabídka témat přání.

  3. Pokud chcete vybrat téma přání, vyberte typ přání (v případě složeného nebo plochého přání také kategorii) v horní části okna a kliknutím na levé nebo pravé přání prolistujte tématy přání.

    Obrázek okna s tématy přání

    Můžete měnit také další volby přání, jako např. jeho orientaci a barvu pozadí. Další informace viz Vytvoření přání.

  4. Až budete připraveni, klikněte na tlačítko Použít.