Přidávání a uspořádání fotografií v přání

Vybrané uspořádání stránky určuje počet fotografií na stránce přání. Pokud chcete změnit počet fotorámečků na stránce přání, upravte uspořádání stránky přání. Následně můžete přidávat fotografie do fotorámečků, přiblížit nebo oddálit fotografii, změnit její polohu nebo uspořádat fotorámečky.

Přidání fotografie do fotorámečku:

 1. Otevřete projekt přání.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Fotografie.

  Obrázek s tlačítkem Fotografie

 3. Fotografii můžete vyhledat jedním z následujících způsobů:

  • Klikněte na tlačítko Fotografie na panelu nástrojů a vyhledejte požadovanou fotografii v rámci panelu Fotografie.

   Tip:  Pokud vaši fotografii nemůžete nalézt, můžete ji přidat do projektu přání podle pokynů popsaných níže. (Jestliže pracujete v hlavním okně iPhota, můžete fotografii do projektu také přetáhnout ze seznamu zdrojů.) Po přidání fotografie do projektu se daná fotografie zobrazí v kategoriích Všechny fotografie v projektu a Neumístěné fotografie.

  • Vyhledejte fotografii, kterou chcete přidat do fotorámečku na stránce přání.

 4. Fotografii můžete do fotorámečku přidat jedním z následujících způsobů:

  • Pokud chcete fotografii přidat do prázdného fotorámečku na stránce přání, přetáhněte náhled fotografie z panelu Fotografie (nebo jiného fotorámečku) do prázdného fotorámečku.

  • Chcete-li vyměnit fotografie na stránce přání, přetáhněte novou fotografii na stávající fotografii. Nová fotografie nahradí tu předchozí.

  • Jestliže chcete vyměnit fotografie mezi fotorámečky, přetáhněte fotografii z jednoho rámečku do druhého.

Přidání fotografie do projektu přání:

Pokud fotografii nemůžete v panelu Fotografie nalézt, je třeba tuto fotografii přidat do projektu přání.

 1. Vyhledejte fotografii v knihovně fotografií.

 2. Vyberte fotografii.

 3. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Vytvořit a z místní nabídky vyberte položku Přání.

 4. Vyberte přání, do kterého chcete fotografii přidat.

  Fotografie se zobrazí v kategoriích Všechny fotografie v projektu a Neumístěné fotografie vybraného přání.

Přiblížení fotografie:

 1. Otevřete projekt přání.

 2. Vyberte fotografii, kterou chcete přiblížit.

 3. Posuňte jezdec zvětšení, který se nad fotografií zobrazí.

  Obrázek jezdce zvětšení

 4. Přetažením fotografie nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo můžete změnit její polohu ve fotorámečku.

Přesunutí fotorámečku dopředu nebo dozadu na stránce přání:

Některá uspořádání stránky přání umožňují překrývání fotorámečků. Překrývání fotorámečků je možné nastavit jejich přesunutím dopředu nebo dozadu.

 1. Otevřete projekt přání.

 2. Podržte klávesu Ctrl, klikněte na fotografii a z místní nabídky vyberte volbu „Přesunout dopředu“ nebo „Přesunout dozadu“.