Přejmenování přání

iPhoto každé nově vytvořené přání automaticky pojmenuje podle informací spojených s fotografiemi v přání (např. název alba nebo události). Přání lze snadno přejmenovat.

Změna názvu přání:

  1. Otevřete projekt přání.

  2. Proveďte některou z následujících akcí:

    • Označte název přání v horní části okna a zadejte nový název.

    • Dvakrát klikněte na přání v seznamu zdrojů a zadejte nový název.