Odstranění fotografií z přání

Pokud fotografii nechcete v určitém přání použít, můžete ji odstranit ze stránky přání. Fotografii můžete odstranit také z projektu přání.

Odstranění fotografie ze stránky přání:

  1. Otevřete projekt přání.

  2. Vyberte fotografii, kterou chcete odstranit.

    Důležité:  Ujistěte se, že jste vybrali fotografii, ne celou stránku.

  3. Podržte klávesu Ctrl, klikněte na fotografii a z místní nabídky vyberte volbu „Odstranit fotografii“.

    Fotografie bude odstraněna z fotorámečku, ale bude nadále spojena s daným přáním.

Odstranění fotografie z projektu přání:

  1. Otevřete projekt přání.

  2. Klikněte na tlačítko Fotografie na panelu nástrojů, v panelu Fotografie vyberte náhled požadované fotografie a stiskněte klávesu Delete.

Jestliže byla fotografie v přání použita, bude odstraněna z jeho stránek a přestane být spojena s projektem přání.