Formátování textu přání

Po výběru tématu a uspořádání přání můžete úpravou voleb písma změnit vzhled veškerého textu na obálce a na vnitřní stránce.

Formátování textu na stránce přání:

 1. Otevřete projekt přání.

 2. Vyberte text, který chcete formátovat.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Text naformátujte s využitím základních nástrojů pro formátování textu, které se zobrazí nad vybraným textem.

   Obrázek nástrojů pro formátování textu nad vybraným textem

  • Klikněte na tlačítko Volby na panelu nástrojů a naformátujte text pomocí nástrojů pro formátování textu na panelu Volby.

   Obrázek nástrojů pro úpravy textu na panelu Návrh

Obnovení výchozího nastavení textu:

 1. Otevřete projekt přání.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Volby.

  Obrázek s tlačítkem Návrh

 3. Klikněte na textové pole a poté vyberte text, který chcete obnovit.

 4. Na panelu Volby stiskněte tlačítko „Obnovit výchozí“.

Postup v případě, že se při práci na přání zobrazí výstraha (červený trojúhelník):

Při práci na přání se může zobrazit červený trojúhelník s vykřičníkem. Tato výstraha napovídá, že text je větší než dostupný prostor. Důvodem může být příliš velké písmo nebo příliš dlouhý text.

Obrázek se symbolem výstrahy na stránce přání

Tyto problémy můžete napravit jedním z následujících způsobů:

 • Zmenšete velikost textu změnou písma, řezu nebo velikosti.

 • Upravte text tak, aby obsahoval méně slov.