Přehled přání
Návrh a pořadí přání s vašimi fotografiemi. Krok 1: Vytvoření přání Vyberte fotografie, které chcete…

Vytvoření přání
Vyberte si z naší nabídky témat přání s reliéfem, složených přání a plochých přání a…

Otevření a zobrazení vytvořeného přání
Po vytvoření je přání uloženo v iPhotu. Všechna přání můžete otevírat a prohlížet v knihovně v zobrazení na…

Změna tématu přání
iPhoto vytvořenému přání automaticky přiřadí uspořádání a umístí fotografie na jeho přední a vnitřní stránku.…

Změna uspořádání přání
Dostupnost uspořádání a barev pozadí u přání vychází z vybraného tématu přání. Některá témata přání…

Přidávání a uspořádání fotografií v přání
Vybrané uspořádání stránky určuje počet fotografií na stránce přání. Pokud chcete změnit počet fotorámečků na…

Úprava fotografií v přání
Pomocí nástrojů pro vzhled na panelu Volby můžete k fotografiím v přání přidávat různé barevné efekty.…

Odstranění fotografií z přání
Pokud fotografii nechcete v určitém přání použít, můžete ji odstranit ze stránky přání. Fotografii můžete…

Formátování textu přání
Po výběru tématu a uspořádání přání můžete úpravou voleb písma změnit vzhled veškerého textu na…

Přejmenování přání
iPhoto každé nově vytvořené přání automaticky pojmenuje podle informací spojených s fotografiemi v přání (např. název alba…