Náhled alba, přání nebo kalendáře před podáním objednávky nebo vytištěním

Před podáním objednávky nebo vytištěním alba, přání nebo kalendáře je vhodné zobrazit náhled a ujistit se, že váš projekt plně splňuje vaše představy.

Po pečlivé kontrole projektu může být potřeba před vytištěním nebo podáním objednávky upravit text či fotografie.

Projekt můžete zkontrolovat vytvořením souboru PDF a jeho následným spuštěním v počítači pomocí aplikace Náhled, Acrobat Reader nebo Safari či jiného webového prohlížeče. Dokument PDF můžete také v libovolné z uvedených aplikací vytisknout.

Poznámka:  V případě knihy s pevnou vazbou budou první a poslední dvě stránky souboru PDF přebalem knihy.

Soubor PDF můžete vytvořit jedním ze tří následujících způsobů.

Vytvoření souboru PDF pomocí příkazu Tisknout:

 1. Otevřete projekt alba, otevřete projekt přání nebo otevřete projekt kalendáře.

 2. Vyberte volbu Soubor > Tisknout.

 3. Klikněte na tlačítko Náhled.

  Sestavení náhledu do podoby souboru PDF může iPhotu v závislosti na počtu fotografií a stránek projektu trvat i několik minut.

  Soubor PDF můžete uložit stejně jako ostatní dokumenty.

Vytvoření souboru PDF pomocí tlačítka Koupit:

 1. Otevřete projekt alba, otevřete projekt přání nebo otevřete projekt kalendáře.

 2. Stiskněte klávesu Alt a klikněte na tlačítko Koupit.

 3. Zadejte název a umístění a klikněte na tlačítko Uložit.

  Dokument PDF se uloží v zadaném umístění.

Vytvoření souboru PDF pomocí místní nabídky na pozadí:

 1. Otevřete projekt alba, otevřete projekt přání nebo otevřete projekt kalendáře.

 2. Stiskněte klávesu Ctrl a klikněte na pozadí projektu.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • V místní nabídce vyberte jednu z voleb „Uložit knihu jako PDF“, „Uložit přání jako PDF“ nebo „Uložit kalendář jako PDF“. V nově otevřeném okně zadejte název souboru PDF, vyberte umístění, ve kterém bude soubor uložen a klikněte na tlačítko Uložit.

  • V místní nabídce vyberte jednu z voleb „Náhled knihy“, „Náhled přání“ nebo „Náhled kalendáře“. Spustí se aplikace Náhled se souborem PDF vašeho projektu. Soubor můžete uložit stejně jako ostatní dokumenty.