Kontrola pravopisu v albu, přání nebo kalendáři

Při psaní bude iPhoto kontrolovat pravopis a červeně podtrhávat chybná slova. Tato slova můžete opravit nebo je ponechat v původním tvaru.

Pravopis můžete kontrolovat také u vybraného textu a nechat si nástrojem pro kontrolu pravopisu zobrazit návrhy.

Kontrola pravopisu u konkrétního textu:

 1. Otevřete projekt alba, otevřete projekt přání nebo otevřete projekt kalendáře a vyhledejte text, u kterého chcete zkontrolovat pravopis.

 2. Klikněte na text, který chcete zkontrolovat, podržte klávesu Ctrl, klikněte znovu na text a v místní nabídce vyberte volby „Pravopis a gramatika“ a „Zobrazit pravopis a gramatiku“.

 3. U každého chybného slova máte následující volby:

  • Pokud chcete navrhovaný pravopis přijmout, vyberte jej a klikněte na tlačítko Změnit.

  • Chcete-li slovo opravit ručně, zadejte novou verzi slova do horního pole a klikněte na tlačítko Změnit.

  • Jestliže chcete ponechat stávající pravopis, klikněte na tlačítko Ignorovat.

  • Pokud chcete ponechat stávající pravopis a slovo přidat do slovníku (aby již nebylo označováno za chybné), klikněte na tlačítko Naučit se.

  • Přesunout se k dalšímu chybnému slovu můžete kliknutím na tlačítko Hledat další.

Funkce předčítání textu v iPhotu:

V iPhotu můžete nastavit hlasité předčítání textu, které vám pomůže s opravami překlepů a neobratných slovních spojení.

 1. Otevřete projekt alba, otevřete projekt přání nebo otevřete projekt kalendáře.

 2. Klikněte na text, který chcete přečíst, podržte klávesu Ctrl, klikněte znovu na text a v místní nabídce vyberte volby „Čtení“ a „Spustit čtení“.

Vypnutí automatické kontroly pravopisu:

 • V nabídce Úpravy > Pravopis > Ověřovat pravopis (při psaní zrušte zaškrtnutí políčka u poslední položky).