Změna uspořádání stránky kalendáře

Po vytvoření kalendáře iPhoto každé stránce automaticky přiřadí uspořádání a umístí na ni fotografie. Uspořádání stránky kalendáře můžete kdykoli změnit.

Použité téma kalendáře ovlivňuje dostupnost uspořádání stránky. Součástí uspořádání stránky může být jedna nebo více fotografií, překrývající se fotografie, text a další.

Změna uspořádání stránky kalendáře:

 1. Otevřete projekt kalendáře.

 2. Dvakrát klikněte na stránku, u které chcete změnit uspořádání.

  iPhoto zobrazí dvojstránku se stránkou, kterou jste označili.

 3. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Uspořádání.

  Obrázek s tlačítkem Návrh

  Na panelu Uspořádání se zobrazí nástroje pro uspořádání stránky.

  Obrázek nástrojů pro uspořádání stránky na panelu Návrh

 4. V místní nabídce Uspořádání vyberte typ uspořádání stránky (počet fotografií na stránce, stránku s textem a další volby) a vyberte jedno z uspořádání stránky, které se zobrazí.

Zapnutí a vypnutí funkce „Automatické uspořádání stránek“:

iPhoto po změně uspořádání stránky automaticky vloží na stránky fotografie v závislosti na velikosti fotografií a na jejich orientaci (na výšku nebo na šířku). Funkci automatického uspořádání můžete snadno zapnout nebo vypnout.

 1. Otevřete projekt kalendáře.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Volby.

 3. Klikněte na tlačítko Nastavení kalendáře.

 4. V nově otevřeném okně označte nebo zrušte označení políčka „Automatické uspořádání stránek“.