Změna tématu kalendáře

Celkový vzhled kalendáře můžete změnit výběrem nového tématu.

Změna tématu kalendáře:

  1. Otevřete projekt kalendáře.

  2. Klikněte na tlačítko Změnit téma v pravém horním rohu okna iPhota.

    Obsah okna se změní a zobrazí se otáčející se nabídka témat kalendáře.

    Obrázek okna s tématy kalendáře

  3. Pokud chcete vybrat téma kalendáře, můžete v dostupných tématech kalendáře listovat kliknutím na kalendář vlevo nebo vpravo.

  4. Až budete připraveni, klikněte na tlačítko Použít.