Změna informací o datu v kalendáři

Po vytvoření kalendáře je třeba zvolit časové rozmezí a ostatní nastavení kalendáře. Nastavení data v kalendáři můžete snadno kdykoli změnit.

Změna časového rozmezí kalendáře:

 1. Otevřete projekt kalendáře.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Volby.

 3. Klikněte na tlačítko Nastavení kalendáře.

 4. V nově otevřeném okně proveďte jednu z následujících akcí:

  • Jestliže chcete změnit počáteční měsíc a rok, můžete tak provést výběrem měsíce v místní nabídce a kliknutím na šipku nahoru nebo dolů nebo rok ručním zadáním do pole.

  • Klikáním na šipku nahoru a dolů nebo zadáním čísla do pole upravte počet měsíců.

Zobrazení nebo skrytí národních svátků:

 1. Otevřete projekt kalendáře.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Volby.

 3. Klikněte na tlačítko Nastavení kalendáře.

 4. V místní nabídce „Zobrazit národní svátky“ nově otevřeného okna vyberte název země nebo vyberte volbu Žádné.

Po zobrazení národních svátků můžete text u jednotlivých dnů se svátky upravit. Další informace viz Formátování textu kalendáře.

Zobrazení nebo skrytí událostí aplikace iCal:

 1. Otevřete projekt kalendáře.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Volby.

 3. Klikněte na tlačítko Nastavení kalendáře.

 4. V nově otevřeném okně označte nebo zrušte označení jednoho nebo více políček kalendáře iCal v seznamu „Importovat z iCalu“.

  Poznámka:  Kalendáře se zobrazí pouze v případě, že jste je nakonfigurovali v aplikaci iCal v počítači.

Po zobrazení událostí aplikace iCal můžete text u jednotlivých dnů s událostmi iCal upravit. Další informace viz Formátování textu kalendáře.

Zobrazení nebo skrytí narozenin:

 1. Otevřete projekt kalendáře.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Volby.

 3. Klikněte na tlačítko Nastavení kalendáře.

 4. V nově otevřeném okně označte nebo zrušte označení políčka „Zobrazit narozeniny z Adresáře“.

  Poznámka:  Další informace naleznete po otevření aplikace Adresář v počítači.