Smazání kalendáře

Pokud kalendář již nepotřebujete, můžete jej smazat v knihovně (v zobrazení celé obrazovky) nebo v seznamu zdrojů.

Smazání kalendáře z knihovny:

 1. V zobrazení celé obrazovky přejděte na hlavní zobrazení.

  Na hlavní zobrazení přejdete kliknutím na Všechny události, Všechny tváře, Projekty nebo další navigační tlačítka v levém horním rohu obrazovky.

  V zobrazení celé obrazovky je k dispozici pět navigačních tlačítek pro zobrazení Události, Tváře, Místa, Alba a Projekty. Obsah obrazovky vychází z vybraného tlačítka.

  Obrázek panelu nástrojů v zobrazení celé obrazovky s tlačítky Události, Tváře, Místa, Alba a Projekty

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Projekty.

  Obrázek tlačítka Projekty v zobrazení celé obrazovky

  Zobrazí se knihovna s alby, přáními a kalendáři.

  Obrázek knihovny

 3. Podržte klávesu Ctrl, klikněte na kalendář a z místní nabídky vyberte volbu Smazat kalendář.

Smazání kalendáře ze seznamu zdrojů:

Proveďte některou z následujících akcí:

 • V hlavním okně iPhota podržte klávesu Ctrl, v seznamu zdrojů klikněte na kalendář a v místní nabídce vyberte volbu Smazat kalendář.

 • V seznamu zdrojů klikněte na kalendář a stiskněte klávesu Delete.