Přidávání a odstraňování fotografií v kalendáři

Uspořádání stránky kalendáře určuje počet fotografií na stránce, barvu stránky a další vlastnosti. Pokud chcete změnit počet fotorámečků na stránce kalendáře, upravte uspořádání stránky kalendáře. Po úpravě uspořádání stránky můžete do fotorámečků přidávat další fotografie.

Přidání fotografie do fotorámečku na stránce kalendáře:

 1. Otevřete projekt kalendáře.

 2. Dvakrát klikněte na stránku, na kterou chcete fotografii přidat.

  Zobrazí se dvojstránka.

 3. Fotografii můžete vyhledat jedním z následujících způsobů:

  • Klikněte na tlačítko Fotografie na panelu nástrojů a vyhledejte požadovanou fotografii v rámci panelu Fotografie.

   Tip:  Pokud vaši fotografii nemůžete nalézt, můžete ji přidat do projektu kalendáře podle pokynů popsaných níže. (Jestliže pracujete v hlavním okně iPhota, můžete fotografii do projektu také přetáhnout ze seznamu zdrojů.) Po přidání fotografie do projektu se daná fotografie zobrazí v kategoriích Všechny fotografie v projektu a Neumístěné fotografie.

  • Vyhledejte fotografii, kterou chcete umístit na dvojstránku. Použít můžete fotografii ve fotorámečku nebo u data.

 4. Fotografii můžete do fotorámečku přidat jedním z následujících způsobů:

  • Pokud chcete fotografii přidat do prázdného fotorámečku na stránce kalendáře, přetáhněte náhled fotografie z panelu Fotografie (nebo jiného fotorámečku) do prázdného fotorámečku.

  • Chcete-li vyměnit fotografie na stránce kalendáře, přetáhněte novou fotografii na stávající fotografii. Nová fotografie nahradí tu předchozí.

  • Jestliže chcete vyměnit fotografie mezi fotorámečky, přetáhněte fotografii z jednoho rámečku do druhého.

Přidání fotografie k datu na stránce s měsícem v kalendáři:

 1. Otevřete projekt kalendáře.

 2. Dvakrát klikněte na stránku s měsícem obsahující datum, u kterého chcete přidat fotografii.

  Zobrazí se dvojstránka.

 3. Fotografii můžete vyhledat jedním z následujících způsobů:

  • Klikněte na tlačítko Fotografie na panelu nástrojů a vyhledejte požadovanou fotografii v rámci panelu Fotografie.

   Tip:  Pokud vaši fotografii nemůžete nalézt, můžete ji přidat do projektu kalendáře podle pokynů popsaných níže. (Jestliže pracujete v hlavním okně iPhota, můžete fotografii do projektu také přetáhnout ze seznamu zdrojů.) Po přidání fotografie do projektu se daná fotografie zobrazí v kategoriích Všechny fotografie v projektu a Neumístěné fotografie.

  • Vyhledejte požadovanou fotografii na stránce kalendáře. Použít můžete fotografii ve fotorámečku nebo v poli s datem.

 4. Fotografii můžete do pole s datem přidat jedním z následujících způsobů:

  • Přetáhněte náhled fotografie z panelu Fotografie nebo fotorámečku do pole s datem. Před dokončením přetažení se u vybraného data zobrazí žluté pole.

  • Chcete-li vyměnit fotografie v poli s datem, přetáhněte novou fotografii na stávající fotografii. Před dokončením přetažení se u vybraného pole s datem zobrazí žluté pole. Nová fotografie nahradí tu předchozí.

  • Jestliže chcete vyměnit fotografie mezi poli s datem, přetáhněte fotografii z jednoho pole do druhého. Před dokončením přetažení se u vybraného pole s datem zobrazí žluté pole.

Přidání fotografie do projektu kalendáře:

Pokud fotografii nemůžete v panelu Fotografie nalézt, je třeba tuto fotografii přidat do projektu kalendáře.

 1. Vyhledejte fotografii v knihovně fotografií.

 2. Vyberte fotografii.

 3. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Přidat do a z místní nabídky vyberte položku Kalendář.

 4. Vyberte kalendář, do kterého chcete fotografii přidat.

  Fotografie se zobrazí v kategoriích Všechny fotografie v projektu a Neumístěné fotografie vybraného kalendáře.

Přiblížení fotografie:

 1. Otevřete projekt kalendáře.

 2. Vyberte fotografii, kterou chcete přiblížit.

 3. Posuňte jezdec zvětšení, který se nad fotografií zobrazí.

  Obrázek jezdce zvětšení

 4. Přetažením fotografie nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo můžete změnit její polohu ve fotorámečku.

Přesunutí fotorámečku dopředu nebo dozadu na stránce kalendáře:

Některá uspořádání stránky kalendáře umožňují překrývání fotorámečků. Překrývání fotorámečků je možné nastavit jejich přesunutím dopředu nebo dozadu.

 1. Otevřete projekt kalendáře.

 2. Podržte klávesu Ctrl, klikněte na fotografii a z místní nabídky vyberte volbu „Přesunout dopředu“ nebo „Přesunout dozadu“.