Přejmenování kalendáře

Nově vytvořený kalendář iPhoto automaticky pojmenuje podle dostupných informací o fotografiích použitých v kalendáři (např. název alba nebo události). Kalendář lze snadno přejmenovat.

Změna názvu kalendáře:

  1. Otevřete projekt kalendáře.

  2. Proveďte některou z následujících akcí:

    • Označte název kalendáře v horní části okna a zadejte nový název.

    • Dvakrát klikněte na kalendář v seznamu zdrojů a zadejte nový název.