Formátování textu kalendáře

Po výběru tématu a uspořádání kalendáře můžete úpravou voleb písma změnit vzhled veškerého textu na stránkách kalendáře. Text můžete přidávat také u libovolného data na stránce s měsícem v kalendáři.

Formátování textu na stránce kalendáře:

 1. Otevřete projekt kalendáře.

 2. Dvakrát klikněte na stránku obsahující text, který chcete formátovat.

 3. Vyberte text, který chcete formátovat.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Text naformátujte s využitím základních nástrojů pro formátování textu, které se zobrazí nad vybraným textem.

   Obrázek nástrojů pro formátování textu nad vybraným textem

  • Klikněte na tlačítko Volby na panelu nástrojů a naformátujte text pomocí nástrojů pro formátování textu na panelu Volby.

   Obrázek nástrojů pro úpravy textu na panelu Návrh

Přidání textu k datu v poli s datem v kalendáři

 1. Otevřete projekt kalendáře.

 2. Dvakrát klikněte na stránku s měsícem v kalendáři obsahující datum, u kterého chcete přidat text.

  Zobrazí se dvojstránka.

 3. Klikněte na datum, u kterého chcete přidat text.

  Zobrazí se okno s datem a nástroji pro formátování textu.

  Obrázek okna s datem, textovým polem a nástroji pro formátování.

 4. Zadejte text do okna.

  Pokud chcete text formátovat, označte jej dvojím kliknutím a pak jej zformátujte pomocí nástrojů pro formátování textu ve spodní části okna.

Přidání textu titulku k fotografii v poli s datem:

 1. Otevřete projekt kalendáře.

 2. Dvakrát klikněte na stránku s měsícem v kalendáři obsahující pole s datem a fotografii, u kterého chcete přidat text titulku.

  Zobrazí se dvojstránka.

 3. Klikněte na pole s datem obsahujícím fotografii, u které chcete přidat text.

  Otevře se okno s fotografií a dalšími ovládacími prvky.

  Obrázek okna s datem obsahující fotografii v poli s datem, místní nabídku „Titulek fotografie“ a textovým polem

 4. Z místní nabídky Titulek fotografie vyberte umístění titulku.

 5. Do textového pole zadejte text titulku.

Obnovení výchozího nastavení textu:

 1. Otevřete projekt kalendáře.

 2. Dvakrát klikněte na stránku s měsícem v kalendáři obsahující text, který chcete obnovit.

  Zobrazí se dvojstránka.

 3. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Volby.

  Obrázek s tlačítkem Návrh

 4. Klikněte na textové pole a poté vyberte text, který chcete obnovit.

 5. Na panelu Volby stiskněte tlačítko „Obnovit výchozí“.

Postup v případě, že se při práci na kalendáři zobrazí výstraha (červený trojúhelník):

Při práci na kalendáři se může zobrazit červený trojúhelník s vykřičníkem. Tato výstraha napovídá, že text je větší než dostupný prostor. Důvodem může být příliš velké písmo nebo příliš dlouhý text.

Obrázek se symbolem výstrahy na stránce přání

Tyto problémy můžete napravit jedním z následujících způsobů:

 • Zmenšete velikost textu změnou písma, řezu nebo velikosti.

 • Upravte text tak, aby obsahoval méně slov.