Přehled kalendáře
Navrhněte a objednejte si kalendář, který bude obsahovat vaše vlastní časové rozmezí, uspořádání a fotografie.…

Vytvoření kalendáře
Můžete vybírat z široké řady témat kalendáře a časových rozmezí a vytvořit tak kalendář, který…

Otevření a zobrazení vytvořeného kalendáře
Po vytvoření je kalendář uložen v iPhotu. Alba můžete otevřít a prohlížet v knihovně v zobrazení na celé…

Změna tématu kalendáře
Celkový vzhled kalendáře můžete změnit výběrem nového tématu. : Otevřete projekt kalendáře. Klikněte na tlačítko…

Změna uspořádání stránky kalendáře
Po vytvoření kalendáře iPhoto každé stránce automaticky přiřadí uspořádání a umístí na ni fotografie. Uspořádání…

Přidávání a odstraňování fotografií v kalendáři
Uspořádání stránky kalendáře určuje počet fotografií na stránce, barvu stránky a další vlastnosti. Pokud chcete…

Úprava fotografií v kalendáři
Pomocí nástrojů pro vzhled na panelu Volby můžete k fotografiím v kalendáři přidávat různé barevné efekty. Tyto…

Odstranění fotografií z kalendáře
Pokud fotografii nechcete v určitém kalendáři použít, můžete ji odstranit ze stránky kalendáře. Fotografii můžete…

Změna informací o datu v kalendáři
Po vytvoření kalendáře je třeba zvolit časové rozmezí a ostatní nastavení kalendáře. Nastavení data v…

Formátování textu kalendáře
Po výběru tématu a uspořádání kalendáře můžete úpravou voleb písma změnit vzhled veškerého textu na…