Změna uspořádání stránky knihy fotografií

iPhoto po vytvoření alba automaticky každé stránce přidělí uspořádání a na každou stránku umístí fotografie. Uspořádání stránky alba můžete kdykoli změnit.

Použité téma alba ovlivňuje dostupnost uspořádání stránky. Mezi typy uspořádání stránky patří volba vložení 16 fotografií na stránku, jedné fotografie na dvojstránku, vložení map, textu a další.

Změna uspořádání stránky alba:

 1. Otevřete projekt s albem.

  Stránky alba se zobrazí v zobrazení Všechny stránky.

 2. Dvakrát klikněte na stránku, u které chcete změnit uspořádání.

  iPhoto aktualizuje zobrazení a zobrazí dvojstránku s vybranou stránkou, na kterou jste dvakrát klikli.

 3. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Uspořádání.

  Obrázek s tlačítkem Návrh

  Na panelu Uspořádání se zobrazí nástroje pro uspořádání stránky.

  Obrázek nástrojů pro uspořádání stránky na panelu Návrh

 4. V místní nabídce Uspořádání vyberte typ uspořádání stránky (počet fotografií na stránce, mapu, prázdnou stránku a další volby) a vyberte jedno z uspořádání stránky, které se zobrazí.

Uspořádání stránky alba můžete upravit také kliknutím na číslo stránky v její spodní části a použitím nástroje pro formátování, který se zobrazí nad vybranou stránkou.

Zapnutí a vypnutí funkce „Automatické uspořádání stránek“:

iPhoto po změně uspořádání stránky automaticky vloží fotografie na stránky v závislosti na velikosti a orientaci fotografií (na výšku nebo na šířku). Funkci automatického uspořádání můžete snadno zapnout nebo vypnout.

 1. Otevřete projekt s albem.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Volby.

 3. V panelu Volby klikněte na tlačítko Nastavení knihy.

 4. Označte nebo zrušte označení políčka „Automatické uspořádání stránek“.