Změna tématu knihy fotografií

Celkový vzhled alba můžete změnit výběrem nového tématu.

Změna tématu knihy fotografií:

 1. Otevřete projekt s albem.

  Stránky alba se zobrazí v zobrazení Všechny stránky.

 2. Klikněte na tlačítko Změnit téma v pravém horním rohu okna iPhota.

  Obsah okna se změní a zobrazí se otáčející se nabídka témat alba.

  Obrázek okna s tématy alba a dalšími volbami

 3. Pokud chcete vybrat téma alba, můžete v dostupných tématech alba listovat kliknutím na album vlevo nebo vpravo.

  Můžete měnit také další volby alba, jako např. jeho typ a barvu pozadí. Další informace viz Vytvoření knihy fotografií.

 4. Až budete připraveni, klikněte na tlačítko Použít.