Přidání, odstranění nebo změna pořadí stránek alba

Stránky alba můžete přidávat, odstraňovat nebo měnit jejich pořadí.

Přidání stránky do knihy fotografií:

Nové stránky můžete vložit kamkoli v albu s výjimkou prostoru mezi vnější a vnitřní titulní stránkou.

Alba musí obsahovat sudý počet stránek. Pokud po přidání stránky vznikne lichý počet stránek, iPhoto automaticky přidá nebo odstraní prázdnou stránku a obnoví tak jejich sudý počet.

 1. Otevřete projekt s albem.

  Stránky alba se zobrazí v zobrazení Všechny stránky.

 2. Vyberte stránku, za kterou má vzniknout nová stránka.

  Poznámka:  Stránku můžete přidat také při prohlížení dvojstránky.

 3. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Přidat stránku.

  Obrázek s tlačítkem Přidat stránku

  iPhoto za vybranou stránku přidá stránku novou.

Odstranění stránky z knihy fotografií:

Alba musí obsahovat sudý počet stránek. Pokud po odstranění stránky zbude lichý počet stránek, iPhoto automaticky přidá nebo odstraní prázdnou stránku a obnoví tak jejich sudý počet.

 1. Otevřete projekt s albem.

  Stránky alba se zobrazí v zobrazení Všechny stránky.

 2. Podržte klávesu Ctrl, klikněte na stránku, kterou chcete odstranit, a z místní nabídky vyberte volbu „Odstranit stránku“.

  Poznámka:  Stránku můžete odebrat také při prohlížení dvojstránky.

  Zobrazí se zpráva, ve které je třeba odstranění stránky potvrdit.

 3. Klikněte na volbu Ano.

Přesunutí stránky alba:

 1. Otevřete projekt s albem.

  Stránky alba se zobrazí v zobrazení Všechny stránky.

 2. Vyberte stránku a přetáhněte ji na nové místo.