Vlastní mapy v knihách fotografií

U mapy můžete změnit styl, přidat do ní text oblasti nebo kompas a měnit polohu či velikost mapy v rámečku.

Změna stylu mapy:

 1. Otevřete projekt s albem.

  Stránky alba se zobrazí v zobrazení Všechny stránky.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Volby.

  Obrázek s tlačítkem Návrh

 3. Dvakrát klikněte na stránku obsahující mapu.

  Zobrazí se dvojstránka s vybranou stránkou.

 4. Vyberte mapu.

  Důležité:  Ujistěte se, že jste vybrali mapu, ne celou stránku.

 5. Na panelu Volby vyberte styl mapy.

  Obrázek stylů mapy na panelu Návrh

  Pokud chcete ze stylu mapy odebrat některé podrobnosti, zrušte označení políčka Textura a stíny.

Skrytí nebo zobrazení textu oblasti na mapě:

Pokud mapu dostatečně oddálíte, budou viditelné oblasti mapy, jako např. názvy států nebo krajů. Jestliže jsou na mapě v albu zobrazena např. města Paříž a Londýn, budou k dispozici také oblastní informace, tj. že Paříž leží ve Francii a Londýn leží ve Velké Británii.

Text oblasti na mapě je podle výchozího nastavení zobrazen. Tuto funkci můžete jednoduše vypnout a později znova zapnout.

Obrázek mapy s textem oblasti

 1. Otevřete projekt s albem.

  Stránky alba se zobrazí v zobrazení Všechny stránky.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Volby.

  Obrázek s tlačítkem Návrh

 3. Dvakrát klikněte na stránku obsahující mapu.

  Zobrazí se dvojstránka s vybranou stránkou.

 4. Vyberte mapu.

  Důležité:  Ujistěte se, že jste vybrali mapu, ne celou stránku.

 5. Na panelu Volby označte nebo zrušte označení políčka Text oblasti.

Skrytí nebo zobrazení kompasu na mapě:

Kompas je podle výchozího nastavení na mapě zobrazen. Tuto funkci můžete jednoduše vypnout a později znova zapnout.

 1. Otevřete projekt s albem.

  Stránky alba se zobrazí v zobrazení Všechny stránky.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Volby.

  Obrázek s tlačítkem Návrh

 3. Dvakrát klikněte na stránku obsahující mapu.

  Zobrazí se dvojstránka s vybranou stránkou.

 4. Vyberte mapu.

  Důležité:  Ujistěte se, že jste vybrali mapu, ne celou stránku.

 5. Na panelu Volby označte nebo zrušte označení políčka Kompas.

Změna polohy mapy v rámečku:

 1. Otevřete projekt s albem.

  Stránky alba se zobrazí v zobrazení Všechny stránky.

 2. Dvakrát klikněte na stránku obsahující mapu.

  Zobrazí se dvojstránka s vybranou stránkou.

 3. Vyberte mapu a přetáhněte ji nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo na požadované místo.

Změna velikosti mapy v rámečku:

 1. Otevřete projekt s albem.

  Stránky alba se zobrazí v zobrazení Všechny stránky.

 2. Dvakrát klikněte na stránku obsahující mapu.

  Zobrazí se dvojstránka s vybranou stránkou.

 3. Vyberte mapu.

  Důležité:  Ujistěte se, že jste vybrali mapu, ne celou stránku.

 4. Přetažením jezdce zvětšení umístěného nad mapou můžete zobrazit více či méně podrobností na mapě.

Odstranění všech změn provedených na mapě:

 1. Otevřete projekt s albem.

  Stránky alba se zobrazí v zobrazení Všechny stránky.

 2. Dvakrát klikněte na stránku obsahující mapu, kterou chcete změnit.

  Zobrazí se dvojstránka s vybranou stránkou.

 3. Vyberte mapu.

  Důležité:  Ujistěte se, že jste vybrali mapu, ne celou stránku.

 4. Stiskněte klávesu Ctrl a klikněte na mapu.

 5. V nově otevřené místní nabídce vyberte volbu Obnovit výchozí mapu.