Uspořádání fotografií na stránce alba

Po přiblížení na fotografie můžete změnit jejich uspořádání na stránce. Podle potřeby můžete také měnit pořadí fotorámečků na stránce a použít fotografii jako pozadí stránky alba.

Přiblížení fotografie:

 1. Otevřete projekt s albem.

 2. Dvakrát klikněte na stránku obsahující fotografii.

 3. Vyberte fotografii, kterou chcete přiblížit nebo oddálit.

 4. Posuňte jezdec zvětšení, který se nad fotografií zobrazí.

  Obrázek jezdce zvětšení

 5. Přetažením fotografie nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo můžete změnit její polohu ve fotorámečku.

Přesunutí fotorámečku dopředu nebo dozadu na stránce:

Některá uspořádání stránky umožňují překrývání fotorámečků. Překrývání fotorámečků je možné nastavit jejich přesunutím dopředu nebo dozadu.

 1. Otevřete projekt s albem.

 2. Dvojitým kliknutím na stránku obsahující překrývající se fotografie zobrazíte příslušnou dvojstránku.

 3. Podržte klávesu Ctrl, klikněte na fotografii a z místní nabídky vyberte volbu „Přesunout dopředu“ nebo „Přesunout dozadu“.

Použití fotografie jako pozadí stránky alba:

Fotografii můžete na libovolné stránce alba s výjimkou obálky použít jako pozadí pro text a další fotografie.

 1. Otevřete projekt s albem.

  Stránky alba se zobrazí v zobrazení Všechny stránky.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Uspořádání.

  Obrázek s tlačítkem Návrh

 3. Dvakrát klikněte na stránku, u které chcete pozadí přidat.

  Zobrazí se dvojstránka s vybranou stránkou.

 4. Na panelu Uspořádání vyberte ze vzorníku Pozadí dostupnou fotografii (se stylizovaným obrázkem).

  Obrázek vzorníku pozadí s fotografií

  Na pozadí stránky se zobrazí stylizovaný obrázek.

 5. Kliknutím na tlačítko Fotografie na panelu nástrojů zobrazíte panel Fotografie.

 6. Vyhledejte požadovanou fotografii a její náhled přetáhněte na stránku.

 7. Pozadí s fotografií můžete upravit jedním z následujících způsobů:

  • Pokud chcete fotografii na pozadí přiblížit, označením stránky zobrazte jezdec zvětšení a jezdec neprůhlednosti, upravte jezdec zvětšení a přesuňte fotografii nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

   Obrázek jezdce zvětšení a jezdce neprůhlednosti

  • Jestliže chcete upravit průhlednost fotografie na pozadí, označením stránky zobrazte jezdec zvětšení a jezdec neprůhlednosti a úpravou jezdce neprůhlednosti změňte průhlednost fotografie.

  • Budete-li chtít provést další úpravy fotografie na pozadí (např. přidat okraje a použít efekty nebo fotografii upravit pomocí nástrojů iPhota pro úpravy), vyberte stránku a kliknutím na tlačítko Volby na panelu nástrojů zobrazte nástroje pro vzhled.