Smazání knihy fotografií

Pokud album již nepotřebujete, můžete je smazat z knihovny (v zobrazení celé obrazovky) nebo ze seznamu zdrojů.

Smazání alba z knihovny:

 1. V zobrazení celé obrazovky přejděte na hlavní zobrazení.

  Na hlavní zobrazení přejdete kliknutím na Všechny události, Všechny tváře, Projekty nebo další navigační tlačítka v levém horním rohu obrazovky.

  V zobrazení celé obrazovky je k dispozici pět navigačních tlačítek pro zobrazení Události, Tváře, Místa, Alba a Projekty. Obsah obrazovky vychází z vybraného tlačítka.

  Obrázek panelu nástrojů v zobrazení celé obrazovky s tlačítky Události, Tváře, Místa, Alba a Projekty

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Projekty.

  Obrázek s tlačítkem Projekty

  Zobrazí se knihovna s alby, přáními a kalendáři.

  Obrázek knihovny

 3. Podržte klávesu Ctrl, klikněte na album a z místní nabídky vyberte volbu Smazat knihu.

 4. V nově otevřeném dialogovém okně klikněte na volbu Smazat.

Smazání alba ze seznamu zdrojů:

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Podržte klávesu Ctrl, v seznamu zdrojů klikněte na album, v místní nabídce vyberte volbu Smazat knihu a v nově otevřeném dialogovém okně klikněte na tlačítko Smazat.

 • Klikněte na album v seznamu zdrojů, stiskněte klávesu Delete a v nově otevřeném dialogovém okně klikněte na tlačítko Smazat.