Přizpůsobení míst na mapě v knihách fotografií

Po přidání mapy na stránku alba se na mapě automaticky zobrazí umístění spojená s fotografiemi. Data k fotografiím pochází z informací o Místech. Další informace o používání Míst viz Přehled míst.

Do mapy můžete ručně přidávat místa, textové popisy značek, ukazatele a další prvky.

Přidání místa na mapu pomocí názvu místa:

 1. Otevřete projekt s albem.

  Stránky alba se zobrazí v zobrazení Všechny stránky.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Volby.

  Obrázek s tlačítkem Návrh

 3. Dvakrát klikněte na stránku obsahující mapu.

  Zobrazí se dvojstránka s vybranou stránkou.

 4. Vyberte mapu.

  Důležité:  Ujistěte se, že jste vybrali mapu, ne celou stránku.

 5. Na panelu Volby klikněte na tlačítko Přidat (+) pod seznamem Místa.

 6. Zadejte prvních několik písmen z názvu nového místa a vyberte jednu z navrhovaných shod.

  Po výběru místa se na mapě zobrazí značka a název umístění a v seznamu Místa na panelu Volby se zobrazí místo.

Přidání místa na mapu a jeho ruční pojmenování:

 1. Otevřete projekt s albem.

  Stránky alba se zobrazí v zobrazení Všechny stránky.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Volby.

  Obrázek s tlačítkem Návrh

 3. Dvakrát klikněte na stránku obsahující mapu.

  Zobrazí se dvojstránka s vybranou stránkou.

 4. Vyberte mapu.

  Důležité:  Ujistěte se, že jste vybrali mapu, ne celou stránku.

 5. Podržte klávesu Ctrl, klikněte na umístění na mapě a z místní nabídky vyberte volbu „Přidat místo“.

  Na mapě se zobrazí značka a text „Nové místo“ a v seznamu Místa na panelu Volby se zobrazí místo.

 6. Po kliknutí na textové pole na mapě do něj můžete zadat název a popis.

  Text můžete naformátovat také pomocí nástrojů pro formátování textu, které se zobrazí v oblasti vpravo.

Skrytí a zobrazení místa na mapě:

Místo můžete skrýt a poté je zase jednoduše zobrazit.

 1. Otevřete projekt s albem.

  Stránky alba se zobrazí v zobrazení Všechny stránky.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Volby.

  Obrázek s tlačítkem Návrh

 3. Dvakrát klikněte na stránku obsahující mapu.

  Zobrazí se dvojstránka s vybranou stránkou.

 4. Vyberte mapu.

  Důležité:  Ujistěte se, že jste vybrali mapu, ne celou stránku.

 5. V seznamu Místa na panelu Volby označte nebo zrušte označení políčka u umístění.

Přidání ukazatelů na mapu:

Do mapy můžete přidat čáry určující trasu nebo směr ke dvěma nebo více místům.

 1. Otevřete projekt s albem.

  Stránky alba se zobrazí v zobrazení Všechny stránky.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Volby.

  Obrázek s tlačítkem Návrh

 3. Dvakrát klikněte na stránku obsahující mapu.

  Zobrazí se dvojstránka s vybranou stránkou.

 4. Vyberte mapu.

  Důležité:  Ujistěte se, že jste vybrali mapu, ne celou stránku.

 5. V místní nabídce Čára na panelu Volby vyberte styl čáry.

  Poznámka:  Aby bylo možné čáry přidat, mapa musí obsahovat dvě nebo více umístění.

  Čáry se zobrazí v pořadí, ve kterém se místa nachází v seznamu Místa.

 6. Pokud chcete změnit pořadí, ve kterém čáry místa spojují, je třeba přetažením míst nahoru nebo dolů v seznamu Místa upravit jejich pořadí.

 7. Jestliže chcete zobrazit okružní cestu, zaškrtněte políčko „Vrátit se na počáteční místo“.

Skrytí a zobrazení textu značky místa na mapě:

Text značky místa (většinou název místa) je ve výchozím nastavení zobrazen. Tento text značky místa můžete skrýt a poté ho jednoduše znovu zobrazit.

 1. Otevřete projekt s albem.

  Stránky alba se zobrazí v zobrazení Všechny stránky.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Volby.

  Obrázek s tlačítkem Návrh

 3. Dvakrát klikněte na stránku obsahující mapu.

  Zobrazí se dvojstránka s vybranou stránkou.

 4. Vyberte mapu.

  Důležité:  Ujistěte se, že jste vybrali mapu, ne celou stránku.

 5. Na panelu Volby označte nebo zrušte označení políčka Text značky místa.

Přejmenování místa na mapě:

 1. Otevřete projekt s albem.

  Stránky alba se zobrazí v zobrazení Všechny stránky.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Volby.

  Obrázek s tlačítkem Návrh

 3. Dvakrát klikněte na stránku obsahující mapu.

  Zobrazí se dvojstránka s vybranou stránkou.

 4. Vyberte mapu.

  Důležité:  Ujistěte se, že jste vybrali mapu, ne celou stránku.

 5. V seznamu Místa na panelu Volby dvakrát klikněte na název umístění a zadejte nový název.

  Při změně názvu místa, který byl vytvořen v nabídce Místa, bude tento název upraven pouze na mapě.

Odstranění místa z mapy:

 1. Otevřete projekt s albem.

  Stránky alba se zobrazí v zobrazení Všechny stránky.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Volby.

  Obrázek s tlačítkem Návrh

 3. Dvakrát klikněte na stránku obsahující mapu.

  Zobrazí se dvojstránka s vybranou stránkou.

 4. Vyberte mapu.

  Důležité:  Ujistěte se, že jste vybrali mapu, ne celou stránku.

 5. V seznamu Místa na panelu Volby vyberte požadované umístění.

 6. Klikněte na tlačítko Smazat (-).

  Místo bude odstraněno pouze na mapě. Nebude smazáno z ostatních map v albu, z fotografie ani z události.