Přidávání a odstraňování fotografií v albu

Uspořádání stránky alba určuje počet fotografií na stránce, zda stránka obsahuje mapu, je-li stránka prázdná nebo zda zabírá obě strany dvojstránky. Pokud chcete změnit počet fotorámečků na stránce alba, upravte uspořádání stránky fotoalba. Po úpravě uspořádání stránky můžete do fotorámečků přidávat další fotografie.

Přidání fotografie do fotorámečku:

 1. Otevřete projekt s albem.

 2. Dvakrát klikněte na stránku, na kterou chcete fotografii přidat.

 3. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Fotografie.

  Obrázek s tlačítkem Fotografie

 4. Fotografii můžete vyhledat jedním z následujících způsobů:

  • Klikněte na tlačítko Fotografie na panelu nástrojů a vyhledejte požadovanou fotografii v rámci panelu Fotografie.

   Tip:  Pokud vaši fotografii nemůžete nalézt, můžete ji přidat do projektu alba podle pokynů popsaných níže. (Jestliže pracujete v hlavním okně iPhota, můžete fotografii do projektu také přetáhnout ze seznamu zdrojů.) Po přidání fotografie do projektu se daná fotografie zobrazí v kategoriích Všechny fotografie v projektu a Neumístěné fotografie.

  • Vyhledejte fotografii, kterou chcete přidat do fotorámečku na dvojstránce.

  Po umístění ukazatele na náhled se značkou zaškrtnutí se ve spodní části fotografie zobrazí čísla stránek, na kterých se fotografie nachází.

 5. Fotografii můžete do fotorámečku přidat jedním z následujících způsobů:

  • Pokud chcete fotografii přidat do prázdného fotorámečku na stránce alba, přetáhněte náhled fotografie z panelu Fotografie (nebo jiného fotorámečku) do prázdného fotorámečku.

  • Chcete-li vyměnit fotografie na stránce alba, přetáhněte novou fotografii na stávající fotografii. Nová fotografie nahradí tu předchozí.

  • Jestliže chcete vyměnit fotografie mezi fotorámečky, přetáhněte fotografii z jednoho rámečku do druhého.

Přidání fotografie do projektu alba:

Pokud fotografii nemůžete v panelu Fotografie nalézt, je třeba tuto fotografii přidat do projektu alba.

 1. Vyhledejte fotografii v knihovně fotografií.

 2. Vyberte fotografii.

 3. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko „Přidat do“ a z místní nabídky vyberte položku Kniha.

 4. Vyberte knihu, do které chcete fotografii přidat.

  Fotografie se zobrazí v kategoriích Všechny fotografie v projektu a Neumístěné fotografie vybraného alba.

Odstranění fotografie z fotorámečku:

 1. Otevřete projekt s albem.

 2. Dvakrát klikněte na stránku obsahující fotografii, kterou chcete odebrat.

 3. Vyberte fotografii, kterou chcete odstranit.

  Důležité:  Ujistěte se, že jste vybrali fotografii, ne celou stránku.

 4. Podržte klávesu Ctrl, klikněte na fotografii a z místní nabídky vyberte volbu „Odstranit fotografii“.

  Fotografie bude odstraněna z fotorámečku, ale bude nadále spojena s daným albem.

Odstranění fotografie z projektu alba:

Pokud fotografii nechcete v určitém albu použít, můžete ji odstranit z projektu alba.

 1. Otevřete projekt s albem.

  Stránky alba se zobrazí v zobrazení Všechny stránky.

 2. Klikněte na tlačítko Fotografie na panelu nástrojů, v panelu Fotografie vyberte požadovanou fotografii a stiskněte klávesu Delete.

Jestliže byla fotografie v albu použita, bude odstraněna z jeho stránek a přestane být spojena s projektem alba.

Rychlé odstranění a nahrazení všech fotografií v albu:

Pokud chcete rychle změnit fotografie na stránkách alba, můžete fotografie ze stránek odstranit a poté všechny fotografie spojené s projektem alba na stránky znovu přidat.

 1. Otevřete projekt s albem.

  Projekt se zobrazí v zobrazení Všechny stránky.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Fotografie.

  Obrázek s tlačítkem Fotografie

 3. V místní nabídce Zobrazit vyberte volbu Všechny fotografie v projektu.

 4. Klikněte na tlačítko Odstranit umístěné fotografie ve spodní části panelu Fotografie a v nově otevřeném okně klikněte na volbu Ano.

  Všechny fotografie v albu budou odstraněny.

 5. Klikněte na tlačítko Automaticky a poté v nově otevřeném okně znovu na tlačítko Automaticky.

  Fotografie se automaticky umístí na stránky alba.