Přidání nebo odstranění map v knize fotografií

Většina témat alba obsahuje uspořádání stránky obsahující mapy. Mapy slouží k automatickému zobrazení místa spojeného s fotografií. Do mapy můžete přidávat také svá vlastní místa.

Vlastní mapy můžete přidat na libovolnou stránku alba s výjimkou přední a zadní obálky a přebalu knihy v pevné vazbě. Uspořádání stránky s mapou je dostupné u všech formátů knih s výjimkou knihy Malého formátu.

Přidání mapy na stránku alba:

 1. Otevřete projekt s albem.

  Stránky alba se zobrazí v zobrazení Všechny stránky.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Uspořádání.

  Obrázek s tlačítkem Návrh

 3. Dvakrát klikněte na stránku, na kterou chcete mapu přidat.

  Zobrazí se dvojstránka s vybranou stránkou.

 4. Na panelu Uspořádání vyberte v místní nabídce volbu Mapa a v nabídce, která se zobrazí pod místní nabídkou Uspořádání, vyberte požadované uspořádání stránky s mapou.

  • Pokud chcete, aby se na mapě zobrazovala všechna místa související s fotografiemi v albu, vyberte uspořádání stránky s mapou obsahující pouze mapu (bez fotografií).

  • Jestliže chcete, aby mapa obsahovala pouze místa související s fotografiemi na stránce, vyberte uspořádání stránky s mapou obsahující mapu a fotografie.

   Obrázek dvou uspořádání stránek s mapou. Jedna stránka pouze s mapou, druhá s mapou i fotografiemi

Odstranění mapy ze stránky alba:

 1. Otevřete projekt s albem.

  Stránky alba se zobrazí v zobrazení Všechny stránky.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Uspořádání.

  Obrázek s tlačítkem Návrh

 3. Dvakrát klikněte na stránku obsahující mapu, kterou chcete odebrat.

  Zobrazí se dvojstránka s vybranou stránkou.

 4. Na panelu Uspořádání vyberte v místní nabídce Uspořádání jiné uspořádání stránky a v nově otevřené nabídce vyberte požadované uspořádání stránky.