Přejmenování knihy fotografií

Po vytvoření projektu alba jej iPhoto automaticky pojmenuje podle informací spojených s fotografiemi v albu (např. název alba nebo události). Album lze snadno přejmenovat.

Pamatujte, že název projektu alba a text na titulní stránce se budou lišit. Název projektu alba je uveden nahoře v zobrazení Všechny stránky a v seznamu zdrojů a slouží k identifikaci projektu v iPhotu. Název alba je uveden v textovém poli zobrazeném na přední obálce alba.

Změna názvu projektu alba:

  1. Otevřete projekt s albem.

    Stránky alba se zobrazí v zobrazení Všechny stránky.

  2. Proveďte některou z následujících akcí:

    • Označte název alba v horní části okna a zadejte nový název.

    • Dvakrát klikněte na název alba v seznamu zdrojů a zadejte nový název.