Formátování textu stránky

Všechna témata alba obsahují uspořádání stránky, které můžete upravit. Pokud chcete, aby součástí alba byl také text, vyberte uspořádání stránky obsahující text.

Vzhled textu můžete upravit změnou voleb písma. Jestliže vytvoříte styl textu, který poté chcete v projektu použít, můžete jej uložit.

Výběr uspořádání stránky alba obsahujícího text:

 1. Otevřete projekt s albem.

  Stránky alba se zobrazí v zobrazení Všechny stránky.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Uspořádání.

  Obrázek s tlačítkem Návrh

 3. Dvakrát klikněte na stránku, na kterou chcete přidat text.

  Zobrazí se dvojstránka s vybranou stránkou.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • V místní nabídce Uspořádání vyberte volbu Textová stránka.

  • Z místní nabídky Uspořádání vyberte počet fotografií.

   Je-li k dispozici zaškrtávací políčko, můžete jeho označením zobrazit pouze uspořádání stránky obsahující text. V opačném případě je třeba uspořádání stránky prohlédnout, zda obsahuje text.

 5. Vyberte uspořádání stránky alba obsahující text.

  Stránka se změní a bude obsahovat vybrané uspořádání.

Formátování textu na stránce:

 1. Otevřete projekt s albem.

  Stránky alba se zobrazí v zobrazení Všechny stránky.

 2. Dvakrát klikněte na stránku obsahující text, který chcete formátovat.

  Zobrazí se dvojstránka s vybranou stránkou.

 3. Kliknutím na text jej vyberte.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Text naformátujte s využitím základních nástrojů pro formátování textu, které se zobrazí nad vybraným textem.

   Obrázek nástrojů pro formátování textu nad vybraným textem

  • Klikněte na tlačítko Volby na panelu nástrojů a naformátujte text pomocí nástrojů pro formátování na panelu Volby.

   Obrázek nástrojů pro úpravy textu na panelu Návrh

Použití změn formátování textu u všech podobných textových polí v albu:

 1. Otevřete projekt s albem.

  Stránky alba se zobrazí v zobrazení Všechny stránky.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Volby.

  Obrázek s tlačítkem Návrh

 3. Dvakrát klikněte na stránku obsahující formátování textu, které chcete použít u všech stejných textových polí v albu.

  Zobrazí se dvojstránka s vybranou stránkou.

 4. Klikněte na text obsahující formátování, které chcete použít u všech stejných textových polí v albu.

  Pokud např. označíte text v textovém poli s názvem, můžete formátování textu změnit u všech ostatních názvů v albu.

 5. Po kontrole správnosti použitého formátování klikněte na tlačítko Změnit všude na panelu Volby a v nově otevřeném okně klikněte na tlačítko Ano.

Vybrané formátování textu se použije u všech stejných textových polí v albu.

Navigace mezi všemi textovými poli v albu:

 1. Otevřete projekt s albem.

  Stránky alba se zobrazí v zobrazení Všechny stránky.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Volby.

  Obrázek s tlačítkem Návrh

 3. Dvakrát klikněte na stránku s textem a kliknutím na textové pole je označte.

 4. Pokud chcete označit další textové pole v albu, stiskněte klávesu Tab.

  Opakovaným stiskem klávesy Tab přejdete vždy na následující textové pole. Pokud je vybrané textové pole posledním v albu, stiskem klávesy Tab se přenesete zpět na první textové pole v albu.

Obnovení výchozího nastavení textu:

 1. Otevřete projekt s albem.

  Stránky alba se zobrazí v zobrazení Všechny stránky.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Volby.

  Obrázek s tlačítkem Návrh

 3. Dvakrát klikněte na stránku obsahující text, který chcete obnovit.

  Zobrazí se dvojstránka s vybranou stránkou.

 4. Klikněte na textové pole a poté vyberte text, který chcete obnovit.

 5. Na panelu Volby stiskněte tlačítko „Obnovit výchozí“.

  Obrázek tlačítka Obnovit výchozí

Zobrazení nebo skrytí čísla stránky v knize fotografií:

Pokud je součástí použitého tématu alba také informace o číslu stránky, můžete se rozhodnout, zda toto číslo chcete nebo nechcete v albu zobrazit.

 1. Otevřete projekt s albem.

  Stránky alba se zobrazí v zobrazení Všechny stránky.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Volby.

  Obrázek s tlačítkem Návrh

 3. Klikněte na tlačítko Nastavení knihy.

 4. V nově otevřeném okně označte nebo zrušte označení políčka „Zobrazit čísla stránek“.

  Pokud v albu používáte čísla stránek, můžete s využitím nástrojů pro formátování textu pod zaškrtávacím políčkem „Zobrazit čísla stránek“ upravit jejich styl textu. Pod nástroji pro formátování textu se zobrazí náhled stylu textu.

Postup v případě, že se při práci na albu zobrazí výstraha (červený trojúhelník):

Při práci na knize fotografií se může zobrazit červený trojúhelník s vykřičníkem. Tato výstraha napovídá, že text je větší než dostupný prostor. Důvodem může být příliš velké písmo nebo příliš dlouhý text.

Obrázek se symbolem výstrahy

Tyto problémy můžete napravit jedním z následujících způsobů:

 • Zmenšete velikost textu změnou písma, řezu nebo velikosti.

 • Upravte text tak, aby obsahoval méně slov.