Přehled knih fotografií
Nechte si profesionálně vytištěná a svázaná fotoalba poslat až domů. Krok 1: Vytvoření alba Vyberte…

Vytvoření knihy fotografií
Vyberte si z naší nabídky formátů alba a jeho vzhledů a vytvořte tak fotoalbum pro…

Otevření a zobrazení vytvořené knihy fotografií
Po vytvoření je album uloženo v iPhotu. Alba můžete otevřít a prohlížet v knihovně v zobrazení…

Změna tématu knihy fotografií
Celkový vzhled alba můžete změnit výběrem nového tématu. Změna tématu knihy fotografií: Otevřete projekt s…

Změna uspořádání stránky knihy fotografií
iPhoto po vytvoření alba automaticky každé stránce přidělí uspořádání a na každou stránku umístí fotografie.…

Přidávání a odstraňování fotografií v albu
Uspořádání stránky alba určuje počet fotografií na stránce, zda stránka obsahuje mapu, je-li stránka prázdná…

Uspořádání fotografií na stránce alba
Po přiblížení na fotografie můžete změnit jejich uspořádání na stránce. Podle potřeby můžete také měnit…

Úprava fotografií v albu
Pomocí nástrojů na panelu Volby můžete k fotografiím v albu přidávat okraje a barevné efekty. Tyto…

Přidání, odstranění nebo změna pořadí stránek alba
Stránky alba můžete přidávat, odstraňovat nebo měnit jejich pořadí. Přidání stránky do knihy fotografií: Nové…

Formátování textu stránky
Všechna témata alba obsahují uspořádání stránky, které můžete upravit. Pokud chcete, aby součástí alba byl…