Vytváření vlastních CD a DVD s fotografiemi

Pokud vlastníte diskovou jednotku s možností vypalování disků, můžete své fotografie a videoklipy sdílet nebo archivovat uložením na CD nebo DVD.

Na disk můžete vypálit fotografie, alba nebo videoklipy, ale nelze na něj přímo vypálit prezentace a projekty, jako např. knihy, přání nebo kalendáře vytvořené v iPhotu. Projekty a fotoalba však můžete převést na prezentaci a tu pak uložit na disk. Dosáhnete toho exportováním projektu z iPhota do aplikace iDVD společnosti Apple určené k navrhování a vytváření vlastních DVD. Z iPhota do iDVD můžete exportovat také videoklipy. (Další informace naleznete níže.)

Vypálení CD nebo DVD určeného k prohlížení v iPhotu:

 1. Vyberte alba, fotografie nebo videoklipy, které chcete na disk vypálit.

 2. Vyberte volbu Sdílet > Vypálit.

 3. Do jednotky vložte disk CD-RW nebo prázdný disk CD-R/DVD-R.

  Ve spodní části zobrazovací oblasti iPhota se objeví informace o disku. Zelená oblast ikony disku představuje požadované místo na fotografie.

 4. V případě potřeby zadejte do pole Název nový název disku.

 5. Klikněte na tlačítko Vypálit.

 6. Klikněte na tlačítko Vypálit v okně Vypalování disku.

Vypálení disku může trvat několik minut. Vypalování můžete zrušit kliknutím na tlačítko Zrušit u ukazatele průběhu. Pokud však vypalujete na disk CD-R, po zrušení již nemusí být možné jej použít.

Vytvoření CD nebo DVD určeného k prohlížení ve Windows nebo k otevření ve společnosti zabývající se zpracováním fotografií:

 1. Vyberte v iPhotu alba, fotografie nebo videoklipy, které chcete na disk vypálit.

 2. Vyberte volbu Soubor > Export.

 3. V okně Export fotografií klikněte na tlačítko Exportovat soubor a vyberte požadované volby.

  Nejlepších výsledků dosáhnete při použití voleb JPEG, Nejvyšší a Celá velikost. Další informace viz Export fotografie.

 4. Až budete připraveni, klikněte na tlačítko Export a exportujte tak fotografie do složky ve vašem počítači.

 5. Po dokončení exportu zavřete iPhoto.

 6. Klikněte na ikonu Finderu v Docku a vložte do jednotky disk CD-RW nebo prázdný disk CD-R/DVD-R.

 7. Přetáhněte složku s exportovanými fotografiemi na ikonu disku.

 8. Po zkopírování souborů vyberte volby Soubor > Vypálit disk > a klikněte na volbu Vypálit.

Export projektu, alba nebo videoklipu do aplikace iDVD:

 1. Vyberte položku, kterou chcete exportovat.

 2. Vyberte volby Sdílet > „Odeslat do iDVD“.

  Projekt, album nebo videoklip se otevře v aplikaci iDVD pod stejným názvem jako v iPhotu.

Postup v případě, že nelze vypálit CD nebo DVD:

Ujistěte se, že:

 • Vaše disková jednotka je kompatibilní s disky CD-RW (disk CD s možností opakovaného zápisu) nebo DVD-R (disk DVD s možností zápisu).

  Všechny interní diskové jednotky počítače Apple v iPhotu fungují.

  Používáte-li externí diskové jednotky, ujistěte se, že umožňují vypalování na disky CD. Vyberte nabídku Apple > O tomto počítači Mac, klikněte na volbu Další informace a poté na Vypalování na disk.

 • Používáte prázdné disky CD-R, CD-RW, DVD-R nebo DVD-RW. Disky CD-R nebo DVD-R obsahující soubory již nelze znovu použít ani vymazat. Pokud disk CD-RW nebo DVD-RW není prázdný, je třeba jej před uložením dalších souborů vymazat. Informace o vymazání disku naleznete po vybrání voleb Nápověda > Nápověda pro Mac ve Finderu.

 • Počítač nebo monitor během vypalování na disk nepřejde do režimu spánku. Spuštění režimu spánku zabráníte zvýšením prodlevy na panelu Úspora energie v Předvolbách systému. Informace o změně tohoto nastavení naleznete po vybrání voleb Nápověda > Nápověda pro Mac ve Finderu.

 • Nepokoušíte se vypálit prezentaci nebo projekt, jako např. kniha, přání nebo kalendář. Namísto toho vyberte album nebo sérii fotografií v albu nebo v knihovně.

Tip:  Proběhne-li vypalování neúspěšně a externí jednotka přestane reagovat, pokuste se jednotku restartovat vypnutím a opětovným zapnutím jejího napájení.