Změna nastavení prezentace

Máte také možnost upravit parametry, které ovlivňují celou prezentaci, jako např. délku zobrazení každého snímku, přechodové efekty použité mezi snímky, zda budou zobrazeny titulky a další. U libovolných snímků můžete také zadat odlišnou dobu trvání jejich zobrazení a efekty přechodu.

K fotografii v projektu prezentace lze přidat také pohyb v podobě posuvu po obrázku nebo jeho přiblížení či oddálení. Tyto efekty jsou nazývány efekty Kena Burnse.

Pokud se nacházíte v zobrazení celé obrazovky, je třeba před změnou nastavení toto zobrazení opustit. Klikněte na tlačítko Celá obrazovka na panelu nástrojů, nebo používáte-li systém Mac OS X v10.7 nebo novější, přesuňte kurzor do horní části obrazovky a klikněte na tlačítko Celá obrazovka, které se zobrazí v pravém horním rohu.

Poznámka:  Některé možnosti nejsou k dispozici ve všech tématech prezentací.

Změna nastavení v celé prezentaci:

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Klikněte na prezentaci v seznamu zdrojů, klikněte na tlačítko Nastavení na panelu nástrojů a klikněte na volbu Všechny snímky.

  • Během přehrávání prezentace zobrazte pohybem kurzoru ovládací prvky prezentace a klikněte na tlačítko Nastavení.

   Ovládací prvky prezentace se zvýrazněným tlačítkem Nastavení

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete nastavit délku zobrazení každého snímku, vyberte volbu „Přehrát každý snímek minimálně __ sekund“ a klikáním na šipky počet sekund upravte.

  • Jestliže budete chtít prezentaci přehrávat tak dlouho, jak dlouho bude hrát hudba, vyberte volbu „Přizpůsobit prezentaci hudbě“.

 3. Chcete-li upravit efekty přechodu mezi snímky, zaškrtněte políčko Přechod a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Z místní nabídky vyberte požadovaný přechod. U některých přechodů můžete kliknutím na šipky měnit směr, ve kterém přechod proběhne.

  • Trvání přechodu můžete změnit pomocí jezdce Rychlost.

  Tip:  Pokud se přechod provádí příliš pomalu, vyzkoušejte snížit rozlišení obrazovky (v nabídce Apple > Předvolby systému klikněte na volbu Monitory). Přechod může probíhat pomalu také u příliš velkých fotografií. Zkuste fotografii zmenšit (viz Export fotografie).

 4. V případě potřeby můžete upravit další nastavení prezentace:

  • Pokud chcete u každého snímku zobrazit název, popis, místo nebo datum, zaškrtněte políčko Zobrazit titulky a v místní nabídce vyberte požadovanou položku.

  • Výběrem volby „Náhodné pořadí snímků“ můžete snímky zobrazit v náhodném pořadí. Není-li tato volba k dispozici, spusťte prezentaci, pohybem kurzoru zobrazte ovládací prvky prezentace a klikněte na tlačítko Nastavení.

  • Prezentaci můžete po jejím dokončení znovu automaticky spustit výběrem volby „Opakovat prezentaci“.

  • Volba „Přizpůsobit fotografii na celou obrazovku“ zabrání vzniku černých okrajů u fotografií, které byly oříznuty v jiném poměru stran, než jaký má obrazovka.

  • V místní nabídce Poměr stran vyberte volbu podle toho, kde budete prezentaci přehrávat. Není-li tato volba k dispozici, stiskněte klávesu Esc na klávesnici a klikněte na tlačítko Nastavení na panelu nástrojů.

Změna nastavení u jednotlivých snímků:

Před změnou nastavení u konkrétních snímků je vhodné nejprve upravit nastavení pro celou prezentaci. Pokud vytvoříte nastavení pro jednotlivé snímky a až poté změníte nastavení pro celou prezentaci, nastavení prezentace může potlačit nastavení jednotlivých snímků.

 1. V seznamu zdrojů vyberte prezentaci a v prohlížeči fotografií v horní části okna iPhota vyberte požadovaný snímek.

 2. Klikněte na tlačítko Nastavení na panelu nástrojů a v horní části okna Nastavení prezentace klikněte na volbu Tento snímek.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí (některé volby nejsou dostupné u všech témat prezentací):

  • Pokud chcete přidat efekt, jako např. sépiový odstín, klikněte na náhled požadovaného efektu. Opětovným kliknutím na náhled můžete efekt vypnout.

  • Pokud chcete změnit délku zobrazení snímku, zaškrtněte políčko „Přehrát tento snímek po“ a klikáním na šipky počet sekund upravte.

  • Chcete-li změnit efekt přechodu snímku, zaškrtněte políčko Přechod a v místní nabídce Přechod vyberte požadovanou volbu. Ke změně trvání přechodu použijte jezdec Rychlost. U některých přechodů můžete kliknutím na směrové šipky měnit směr, ve kterém přechod proběhne.

   Obrázek s směrového tlačítka

   Tip:  Přechod spustíte kliknutím na volbu Náhled fotografie.

  • Zaškrtnutím políčka Ken Burns můžete upravit posuv a přiblížení snímku. Další informace naleznete v tématu níže.

Nastavení efektu Kena Burnse (posuv a přiblížení) u fotografie v prezentaci:

Efekty posuvu a přiblížení, známé také jako efekty Kena Burnse, jsou dostupné pouze u témat prezentací Classic a Ken Burns. Efekt je podle výchozího nastavení aktivní u všech prezentací s tématem Ken Burns. Podle pokynů níže můžete nastavení změnit u jednotlivých fotografií.

Společným použitím efektu posuvu a přiblížení můžete dosáhnout zajímavých výsledků. Pokud máte např. fotografii fotbalového týmu vaší dcery na šampionátu, můžete fotografii nastavit tak, aby se záběr pomalu posouval a nakonec přiblížil na dceru nebo trofej.

 1. seznamu zdrojů vyberte prezentaci a v prohlížeči fotografií v horní části okna iPhota vyberte požadovanou fotografii.

 2. Klikněte na tlačítko Nastavení na panelu nástrojů a v horní části okna Nastavení prezentace klikněte na volbu Tento snímek.

 3. Zaškrtněte políčko Ken Burns a ujistěte se, že je selektor na Startu.

  Obrázek ovládacího prvku efektu Kena Burnse a tlačítko Úpravy

  Není-li tato volba v okně Nastavení prezentace, pravděpodobnou příčinou je použití jiného tématu, než Classic nebo Ken Burns.

 4. Velikost fotografie na začátku přibližování nastavíte přetažením jezdce zvětšení na panelu nástrojů.

  Obrázek jezdce pro nastavení velikosti

 5. Kliknutím na libovolnou část obrázku v hlavním okně iPhota zobrazte nástroj ruky a poté táhněte myší na místo na fotografii, odkud chcete zahájit posun.

 6. V okně Nastavení prezentace přesuňte selektor Ken Burns na Konec.

 7. Velikost fotografie na konci přibližování nastavíte přetažením jezdce zvětšení na panelu nástrojů.

 8. Kliknutím na fotografii zobrazte nástroj ruky a následným přesunutím bodu určete, na kterém místě chcete posun ukončit.

 9. V okně Nastavení prezentace zaškrtněte políčko „Přehrát tento snímek po __ sekund“ a klikáním na šipky určete počet sekund, po které bude snímek zobrazen.

  Čím kratší bude zobrazení snímku, tím rychleji posuv a přiblížení proběhne.

 10. Celkový efekt můžete přehrát kliknutím na tlačítko Náhled na panelu nástrojů. Opakováním výše uvedeného postupu můžete provádět další úpravy.

Vypnutí efektu Kena Burnse u fotografie:

 1. seznamu zdrojů vyberte prezentaci a v prohlížeči fotografií vyberte požadovanou fotografii.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Nastavení.

 3. V okně Nastavení prezentace zrušte zaškrtnutí políčka Ken Burns.