Vytvoření prezentace

Vytvářet můžete dva druhy prezentací:

 • Okamžitá prezentace: Potřebujete-li velmi rychle předvést vybranou skupinu fotografií doplněných o téma, hudbu a přechody, můžete vytvořit okamžitou prezentaci. Při použití stejného výběru fotografií bude použito stejné nastavení. Obsažené fotografie však nelze měnit a prezentaci nelze dále upravovat.

 • Uložená prezentace: Vytvoříte-li uloženou prezentaci, budete mít větší kontrolu nad jejím nastavením. V uložené prezentaci můžete měnit pořadí fotografií, přidávat text a snímky, přidávat efekty Kena Burnse a mnohem více. Uložená prezentace se zobrazí v seznamu zdrojů, kde ji můžete kdykoli spustit nebo upravit.

Poznámka:  Spolu s fotografiemi můžete k prezentaci připojit také videoklipy.

Prohlížení fotografií v podobě okamžité prezentace:

 1. Vyberte fotografie (nebo událost, album či projekt (např. knihy, přání nebo kalendáře)), které chcete v prezentaci zobrazit.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Prezentace.

  Obrázek s tlačítkem pro spuštění prezentace

 3. V nově otevřeném panelu prezentace vyberte požadované téma.

  Ukázku každé z voleb zobrazíte přesunutím ukazatele na náhled.

 4. Pokud chcete přidat hudbu nebo změnit nastavení, klikněte na karty v horní části.

  Další informace o přidávání hudby a úpravě nastavení naleznete v ostatních tématech v této části.

 5. Klikněte na tlačítko Přehrát.

Chcete-li spuštěnou prezentaci zastavit, stiskněte klávesu Esc.

Vytvoření uložené prezentace:

 1. Vyberte fotografie (nebo skupinu událostí, tváří nebo míst, album či projekt (např. knihy, přání nebo kalendáře)), které chcete v prezentaci zobrazit.

  Fotografie v prezentaci můžete později vyměnit.

 2. Pokud se nacházíte v zobrazení celé obrazovky, ukončete je kliknutím na volbu Celá obrazovka na panelu nástrojů.

  Používáte-li systém Mac OS X v10.7 nebo novější, přesuňte kurzor do horní části obrazovky a klikněte na tlačítko Celá obrazovka, které se zobrazí v pravém horním rohu.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Vytvořit a z místní nabídky vyberte položku Prezentace.

  • Vyberte volbu Soubor > Nový > Prezentace.

  Nová prezentace se objeví v seznamu zdrojů se v části Prezentace.

 4. Zadejte název prezentace.

 5. Chcete-li změnit pořadí fotografií, přetáhněte je do prohlížeče fotografií v horní části okna.

  Postup zobrazení fotografií v náhodném pořadí naleznete v tématu Změna nastavení prezentace.

 6. Téma vyberete kliknutím na tlačítko Témata na panelu nástrojů.

  Ukázku každé z voleb zobrazíte přesunutím ukazatele na náhled.

  Tip:  Pokud k vašim fotografiím přidáte pomocí nabídky Místa informace o místech, můžete použít téma Místa obsahující mapy a názvy míst, kde jste fotografie pořídili. Názvy míst v prezentaci můžete také měnit. V prohlížeči fotografií vyberte libovolný náhled snímku s názvem (černý obrázek s písmenem T uprostřed), dvakrát klikněte na text názvu místa a zadejte nový název.

 7. Prezentaci můžete přehrát kliknutím na tlačítko Přehrát na panelu nástrojů.

  Obrázek tlačítka Přehrát na panelu nástrojů

Během přehrávání prezentace můžete pohybem kurzoru zobrazit ovládací prvky prezentace.

Obrázek s ovládacími prvky prezentace

Tip:  Pokud spuštění prezentace trvá příliš dlouho, možnou příčinou je použití příliš velkého souboru pro hudbu na pozadí. Zkuste použít soubor se skladbou zabírající méně místa. Chcete-li zobrazit velikost souboru se skladbou, otevřete aplikaci iTunes, vyberte skladbu a klikněte na volby Soubor > Informace.