Přidání hudby k prezentaci

K prezentaci je možné přidat hudbu. iPhoto nabízí výběr tématické hudby, použít však můžete i skladby a seznamy stop z iTunes či skladby z GarageBandu.

Přidání hudby do prezentace:

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • seznamu zdrojů vyberte prezentaci a klikněte na tlačítko Hudba na panelu nástrojů. (Pokud se nacházíte v zobrazení celé obrazovky, ukončete je nejprve kliknutím na volbu Celá obrazovka na panelu nástrojů. Používáte-li systém Mac OS X v10.7 nebo novější, přesuňte kurzor do horní části obrazovky a klikněte na tlačítko Celá obrazovka, které se zobrazí v pravém horním rohu.)

  • Během přehrávání prezentace zobrazte pohybem kurzoru ovládací prvky prezentace a klikněte na tlačítko Hudba.

   Ovládací prvky prezentace se zvýrazněným tlačítkem Hudba

 2. V okně Nastavení hudby se ujistěte, že je označeno políčko „Přehrávat hudbu během prezentace“.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete použít jednu skladbu v celé prezentaci, vyberte v místní nabídce Zdroj vhodnou volbu a vyberte skladbu.

   Chcete-li si skladbu poslechnout, dvakrát na ni klikněte, nebo ji označte a klikněte na tlačítko Přehrát. Chcete-li přehrávání skladby ukončit, klikněte znovu na tlačítko Přehrát.

  • Jestliže chcete vytvořit seznam stop obsahující několik skladeb, vyberte volbu „Vlastní seznam stop pro prezentaci“ a přetáhněte skladby z horního seznamu do oblasti pod zaškrtávacím políčkem. Pořadí skladem můžete měnit jejich přetažením nahoru nebo dolů v seznamu.

 4. Postup přizpůsobení délky prezentace hudbě (nebo obráceně) naleznete v tématu Změna nastavení prezentace.

Přehrávání hudby v prezentaci můžete zastavit zrušením zaškrtnutí políčka „Přehrávat hudbu během prezentace“ v okně Nastavení hudby.

Tip:  Pokud spuštění prezentace trvá příliš dlouho, možnou příčinou je použití příliš velkého souboru pro hudbu na pozadí. Zkuste použít soubor se skladbou zabírající méně místa. Chcete-li zobrazit velikost souboru, otevřete aplikaci iTunes, vyberte skladbu a klikněte na volby Soubor > Informace.

Postup v případě, že v místní nabídce Zdroj není uvedena knihovna aplikace iTunes:

Vyzkoušejte následující:

 • Ukončete aplikaci iTunes i iPhoto. Spusťte nejprve iTunes a poté i iPhoto.

 • Pokud jste v nedávné době nainstalovali software iLife, je vhodné pořadí spouštění aplikací následující: iTunes, iPhoto, iMovie a nakonec iDVD.

  Tyto aplikace vzájemně využívají své knihovny s médii a při spuštění aplikací v tomto pořadí máte jistotu, že budete mít k dispozici nejaktuálnější verze knihovny s hudbou, knihovny s fotografiemi a složku Movies bez ohledu na používanou aplikaci.

 • Není-li knihovna aplikace iTunes ani nadále dostupná, vyzkoušejte následující:

  1. Ukončete iPhoto, iMovie, iDVD a iTunes.

  2. Ve Finderu vyhledejte složku aplikace iTunes.

   Její běžné umístění je [domovská složka]/Music/iTunes nebo [domovská složka]/Documents/iTunes. Pokud ji v tomto umístění nenaleznete, zkuste ji vyhledat.

  3. Otevřete složku aplikace iTunes a přetáhněte soubor Hudební knihovna iTunes s příponou xml na vaši plochu.

  4. Spusťte aplikaci iTunes a vytvořte nový seznam stop (vyberte volby Soubor > Nový seznam stop).

  5. Ukončete iTunes a spusťte iPhoto.

   Při vytváření prezentace byste nyní měli mít k dispozici knihovnu iTunes.